Kineski (životinjski) horoskop

Pacov Kineski HoroskopPACOV Bivol Kineski HoroskopBIVOL Tigar Kineski HoroskopTIGAR Zec Kineski HoroskopZEC
Azdaja Kineski HoroskopAŽDAJA Zmija Kineski HoroskopZMIJA Konj Kineski HoroskopKONJ Koza Kineski HoroskopKOZA
Majmun Kineski HoroskopMAJMUN Petao Kineski HoroskopPETAO Pas Kineski HoroskopPAS Svinja Kineski HoroskopSVINJA

Stara kineska astrologija je veština predskazanja, koja karakter i sudbinu čoveka ne tumači po mesecima, već po godinama. Svaka od godina je podarena jednoj od dvanaest životinja. I zato, po kineskom horoskopu, niste ovan ili bik, već pacov ili bivol.

Kinez, dakle, veruje, da su ljudi rođeni na primer u godini tigra, na tajanstven način sudbinski međusobno povezani. Na ovom sajtu, u velikim slikama karaktera, opisana je sudbinska povezanost pojedinih godišta. Opširno su obrađeni odnosi partnera, ljubav, posao i novac, sreća i porodica, kao i međusobni odnosi između tradicionalne i kineske astrologije.

Kratak uvod u Kineski Horoskop

5.000 godina je stara kineska astrologija, umetnost predskazanja, koja karakter i sudbinu ljudi tumači ne kako kod nas po mesecima, već po mesečevim godinama, koje su naravno tokom vremena prilagođene našim sunčevim (kalendarskim) godinama.

Dvanaest životinjskih znakova daju godinama svoja imena. Legenda kaže da je Buda jednog dana pozvao k sebi životinje, ali je došlo samo njih dvanaest: Najpre pacov, a zatim bivol, tigar, zec, aždaja, zmija, konj, koza, majmun,petao, pas i poslednja svinja. On je svakoj životinji podario jednu godinu, kojoj je svaka mogla da utisne svoj pečat. I tako je u kineskoj astrologiji nastao dvanaestogodišnji ritam.

Francuski basnopisac Lafontaine (1621 -1691) opisuje ovu legendu na sledeći način: „Ja se služim životinjama, da bih poučavao ljude„. I izgleda da je imao pravo: Začuđujuće je koliko je česta karakterna povezanost ljudi istog godišta. Zato, dakle, ne bi bila tačna i teza kineskih astrologa, da se svake dvanaeste godine rađa sličan tip ljudi.

Budina legenda o nastanku dvanaest životinjskih znakova zvuči fantastično, ali se njena istinitost može proveriti u istoriji starokineske astrologije. Pre zaustavljanja na broju 12 postojalo je, naime, 27 slika iz kruga mesečevih životinja, koje su opet nastale iz 36 slika predvodnika zvezda, kojima je prema shvatanju starokineskih proroka bila pridodala još jedna životinja.

Tek sa prilagođavanjem mesečevih godina našoj kalendarskoj godini — što počinje između sredine januara i sredine februara — iz 27 mesečevih znakova razvilo se 12 životinjskih znakova, o kojima je ovde reč.

Svakako da izračunavanje horoskopa kineskih astrologa nije tako jednostavno. Oni doduše u svoje proračune uključuju tezu o dobrim i lošim godinama pojedinih tipova ljudi iz kineskog životinjskog kruga, ali pri ruci imaju i bliže faktore značenja.

To je pet elemenata voda, metal, vatra, drvo i zemlja, koji po ovom redosledu određuju planete Merkur, Veneru, Mars, Jupiter i Saturn. Oni takođe utiču na sudbinu pojedinih individua kao deset nebeskih znakova, koji proističu iz Sunca „Yang“ i Meseca „Ying“, ali i iz posmatranja konstelacija zvezda.

Dvostruke nedelje i časovi rođenja konačno tako sužavaju krug, kakav proističe iz položaja planeta i predaka u odnosu na čas rođenja, u astrologiji uobičajeno za zapadne zemlje.

Sve ovo kineski tumači zvezda i proroci mogu da saznaju iz debelih knjiga. Ovo može da zbuni čitaoca ove knjige: stoga smo radi približavanja ova dva horoskopa, pored slike karaktera koji važi za rođene u 12 kineskih životinjskih znakova, stavili u kombinaciju kod nas uobičajenih slika zvezda od ovna do ribe.

Ova slika bi se mogla još više usavršiti, ako bi se uzeo u kineskom horoskopu uobičajeni dvostruki čas rođenja. Naime, prema mišljenju kineskih astrologa, kod pojedinih ljudi radi se o tome, u kome dvostrukom času dana su rođeni.

Ovi dvostruki časovi su opet svrstani u sliku životinje.

Pojedinačno, to izgleda ovako:

 • od 23 do 0.59 časova vlada pacov
 • od 1 do 2.59 časova bivol
 • od 3 do 4.59 časova tigar
 • od 5 do 6.59 časova zec
 • od 7 do 8.58 časova aždaja
 • od 9 do 10.59 zmija
 • od 11 do 12.59 časova konj
 • od 13 do 14.59 časova koza
 • od 15 do 14.59 časova majmun
 • od 17 do 18.59 časova petao
 • od 19 do 20.59 časova pas
 • i najzad od 21 do 22.59 časova svinja.

Predpostavimo da ste rođeni 14.5.1931. u 11.42 časova ujutru. Znači da ste po kineskom horoskopu rođeni u znaku koze i imate karakterne osobine koje se mogu pročitati u poglavlju „Učtiva koza“.

Ali prema astrologiji uobičajenoj kod nas, Vi ste takođe rođeni u znaku bika, te ste svakako dobili i karakterne osobine ovog znaka, što takođe možete saznati u u poglavlju o kozi.

Sada još jedanput povežite karakternu sliku sa kineskim horoskopom: Dvostruki čas Vašeg rođenja stoji u znaku konja. Vi ćete, dakle, iako vrlo površno, na sebi zapaziti i neka obeležja rođenih u životinjskom znaku konja.

Tako ćete u određenoj meri kompletirati sliku Vaših osobina.

Samo igra? Kinezi su ovu igru za 5000 godina razvili do savršenstva. Njihova veština predskazanja se u toku stoleća usavršila sa naučnom tačnošću, tako da danas kineski astrolozi na osnovu obimne literature mogu predskazati sudbinu jednog čoveka sa verovatnoćom koja se graniči sa sigrunošću, pri čemu se oni kod svih horoskopa u generalnoj liniji za pojedine životinjske vrste pomažu onim, što smo mi u poslednjem poglavlju opisali pod „večitim kineskim horoskopom„.

Verovali u ovu ili ne, interesantno je i zabavno dobiti jedan pregled kineske astrologije. A možda će neko, ko je do sada bio skeptičan prema ovoj vrsti „praznoverja“ ipak priznati, da postoji jedan neobičan sklad karaktera kod ljudi rođenih u istom određenom životinjskom znaku.

AGRESIVNI PACOV

31.1.1900 – 18.2.1901

18.2.1912 –   6.2.1913

5.2.1924 – 24.1.1925

24.1.1936 – 11.2.1937

10.2.1948 – 29.1.1949

28.1.1960 – 15.2.1961

19.2.1972 – 2.2.1973

2.2.1984 – 19.2.1985

Mora im se priznati: pacovi imaju glavicu! Ono što drugi nastoje da postignu sirovom snagom, njima polazi za rukom lukavstvom. Njihova želja za napadom skoro da se ne može obuzdati ako suparnika treba izbaciti iz trke. Predpostavljeni ih cene kao pouzdane i revnosne saradnike, partneri ih smatraju za šarmantne i elegantne drugare.

Podčinjeni ih neće uvek razumeti, jer njihova deviza glasi: „Sve ili ništa“! I otuda dolaze razočarenja; neki pacov može lakomisleno da stavi na kocku ono što je upravo dobio bez obzira na gubitke, da bi onda shvatio: Kako došlo tako otišlo.

Ali on će uvek početi iznova — njegov cilj je profit, najlepša strana života.

Jasno je da njegovi profesionalni putevi moraju dovesti do uspeha, bilo da je trgovac ili bezobzirni zelenaš. Kao političari vode glavnu reč. Njihova obećanja su ozbiljna, ali oni će moći i sa smeškom na licu da kažu suprotno od onoga što su upravo hvalili kao vredno truda.

Često puta pacovi imaju umetničke hobije, koje veoma brzo mogu da preinače u zveket novca, ukoliko su shvatili šta se sve od toga može uraditi. Jer kod pacova skoro sve zavisi od novca i kod pacova se sve vrti oko novca. (Hans, koji u Smetaninoj operi samom sebi lukavo prodaje sopstvenu verenicu, mogao bi biti u znaku pacova!).

Ali, kod pacova bi trebalo praviti razliku — oni rođeni u leto drugačiji su od onih koji su na svet došli zimi. I to je potpuno logično.

Pacovi rođeni u leto nalaze hranu u izobilju i ne moraju da štede. To ih čini ljubaznijim; uprkos svojoj agresivnosti oni ostaju privrženi i svojim šarmom obasipaju okolinu. Pacovi rođeni u leto ambiciozniji su od njihovih zimskih drugova, oni sa smeškom na licu mogu da kažu najveće bestidnosti i žestoko koriste svoje laktove da bi konkurenta sklonili s puta.

Agresivnost zimskih pacova zasniva se na stalnom strahu za svakodnevni komad hleba. Žene ovog životinjskog znaka prave zalihe, koje bi mogle da traju godinama i ništa im ne znači što će puno toga propasti — to će se baciti i počinje se iznova.

Kaže se da zimski pacovi naginju neumerenosti u jelu i piću i otuda je njihovo zdravlje ugroženo. Sa zdravljem pacovi postupaju kao sa novcem: Ukoliko postoji opasnost da se zaglibe u najdublje blato, izvućiće se sopstvenom snagom, osobina koja se takođe odnosi na letnje pacove, samo što ovi nisu tako otporni kao njihove zimske sestre.

Mnoge pacove život mazi. Onda vole luksuz, nažalost neumernost u jelu i piću i razuzdan život. To ne znači samo opasnost po zdravlje, već i zamagljivanje vidika. Neki se pacovi u blagostanju okružuju čak i lažnim prijateljima, koji samo čekaju priliku da ih lupe po glavi.

Kad se pacov tako razočara, povlači se u svoju rupu, postaje nepoverljiv i nezadovoljan samim sobom. Bankrotstvo nekih pacova je posledica nedostatka poznavanja ljudi: Poklonili su poverenje i bili prevareni.

I u ljubavi pacov ide do kraja. A ustvari on uvek postiže cilj, čak i kada nameračeni partner u početku ne izgleda tako zaineteresovan. To čini šarm pacova—muškarca i eleganciju žene—pacova.

Žene—pacovi se nasuprot muškarcima— pacovima udaju veoma rano. Ona je strastvena i svog voljenog želi samo za sebe. Sumnjičavo uklanja s puta umišljene suparnice.

Ukoliko muškarac u ljubavnoj igri učestvuje udvoje imaće raj na zemlji, ali avaj, ako skrene! Onda će upoznati vulkan koji će ga preplaviti usijanom lavom. Bolje da se odmah pokori ili da pobegne daleko.

Muškarac—pacov uopšte se ne vezuje tako brzo. On će najpre pomirisati ovaj ili onaj cvet, pre nego što najlepši od svih stavi u vazu. On kod devojaka spremnih za udaju ostavlja utisak zahvaljujući svojoj velikodušnosti, svom spoljnom izgledu, svojoj seksipilnosti. Svojoj voljenoj može sve da da, zlato i srebro, možda i krzno, ali pre svega poklanja srce.

Pacovi su u braku domaćini; mogli bi se smatrati malograđanima, privrženi ognjištu, kada ne bi postojala njihova neukrotiva želja za novcem i svom srećom sveta, koja ih čini nemirnim. Jer i pored sve ljubavi prema partneru i sopstvenom Ja, životni cilj pacova ostaje težnja za profitom.

KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU PACOVA?

Nemojte misliti da se deca pacovi teško vaspitavaju. Slučaj je obrnut, ako se sa njima postupa malo blaže nego sa drugom decom. Onda se oni maze u roditeljskom krilu i učenjem im pričinjavaju zadovoljstvo. Ako se s njima pokuša strogo, postaće jogunasti i osećaće se uvređenim. To će se odraziti i na uspeh u školi. A šamare, koje mali pacovi dobijaju kod kuće, podeliće u dvostrukoj meri svojim drugovima. Dakle, mirne duše možete malo razmaziti Vaše dete—pacova, ono će Vam Vašu dobrotu vratiti ljubavlju i privrženošću, i imaće prijatelje sa kojima će se slagati.

PACOV U NAŠEM HOROSKOPU – OD OVNA DO RIBE

Ovan—pacov (21.3.—20.4.) žele uglavnom glavom kroz zid. Oni u životu postižu mnogo, rođeni su menadžeri. Ono što su jednom odlučili, teško će odbaciti. Energija je njihov kapital.

Bik—pacov (21.4.—20.5.) je pored sve poslovne marljivosti i veoma porodičan. Oni cene miran porodičan život iz koga crpu snagu za svoju profesiju. Posebno su ljubazni.

Blizanci—pacovi (21.5.—21.6.) imaju često slabe nerve. Ali, inače, su uglavnom ono najbolje što godine u znaku pacova mogu da ponude. I u ljubavi se pokazuju u pravom svetlu.

Rak—pacov (22.6.—22.7.) teško podnose kritiku. Veoma su cenjeni zbog svog položaja. Snovi im često krče put naviše.

Lav—pacov (23.7.—23.8.) su ličnosti, koje glavu drže više od drugih. Njihova velikodušnost ih može dovesti u neprijatan položaj, njihov ponos čini da izgledaju arogantni.

Devica—pacov (24.8.—23.9.) imaju smisla za finansijske vrednosti. Ponekad su suviše sitničavi; to donekle otežava zajednički život. Posebno umeju da se elegantno odevaju.

Vaga—pacov (24.9.—23.10.) su za dogovor u svim životnim situacijama. Vole luksuz više nego drugi pacovi. U ljubavi su često obasuti divljenjem suprotnog pola.

Škorpija—pacov (24.10.—22.11.) je borbeni tip, koji se čvrsto bori za postizanje svoga cilja. Ništa ih, uostalom, ne ljuti više od neiskrenosti.

Strelac—pacov (23.11.—21.12.) puca ponekad iznad cilja. On je izvrstan govornik, ali se uvek ne drži svojih osećanja. Marljiv je čovek, ali malo škrt.

Jarac—pacov (22.12.-20.1.) dugo ispituje pre nego što izabere. Ali onda se uglavnom celog života drži onoga, što smatraju da je pravo. Teško se mogu namamiti u bračnu zamku.

Vodolija—pacov (21.1.—19.2.) često u tuđim zemljama traže svoju sreću. Nemirni su i nestrpljivi. Ako su postigli jedan cilj, već prelaze na sledeći. Uglavnom su veoma bistri.

Riba—pacov (20.2.—20.3.) je uvek u lovu za srećom, i ako nije izraziti vitez sreće. Na šarmantan način privlači svoje prijatelje.

PARTNERI PACOVA

Pacovi se među sobom veoma vole, nežno se igraju jedni sa drugima. Ne pričinjavaju bol, ali ponekad strast proključa.

Bivol nije bezuslovni tip pacova, jer ne može da voli život tako temperamentno. I pored toga pacov kod bivola nalazi sigurnost.

Tigrovi su za pacova ubedljivi zbog svoje srdačnosti. Ali oni žele da dominiraju. Na žalost, pacov teško popušta—loša partija.

Zec može lako da razbesni pacova svojom mirnom prirodom. Voli se kuća i dom, ali zbog para može doći do kraha.

Aždaja je idealni partner za pacova, jer se dopunjavaju, pre svega na duhovnom polju. Brak između ovo dvoje počiva na pravom drugarstvu.

Zmija je za pacova zagonetno biće, koje mu se nikada u potpunosti ne otvara. Ali često nalaze iste interese i onda može da bude dobro.

Konj kod pacova ne nailazi uvek na dobar prijem. Oni se rado upuštaju u avanture, a pritom može poći do đavola sav profit kome pacov teži.

Koza je za pacova često suviše zatovrena; ona kaže samo ono što smatra za neophodno. Oboje imaju puno zajedničkog, ali to nije dovoljno.

Majmun je za pacova idealan životni partner, u svakom pogledu vredan ljubavi i pažnje. Samo što pacov mrzi majmunove neobične šale.

Petao je za pacova strastveni partner, koji ponekad iz čista mira započne svađu. Na žalost, petao često previše zahteva od svog pacova.

Pas je najbolji prijatelj pacovu, jer unosi malo mira u njegov dom. Tu jedva da ima svađe, a prihodi se dele bratski.

Svinja je za pacova ponekad preosetljiva. Ali se na duhovnom polju nalaze na istoj talasnoj dužini. I u materijalnom pogledu su istomišljenici.

 

 

BLAGONAKLONI BIVOL

19.2.1901 – 26.1.1902

7.2.1913 – 25.1.1914

25.1.1925 – 12.2.1926

12.2.1937 – 31.1.1938

30.1.1949 – 17.2.1950

16.2.1961 – 4.2.1962

3.2.1973 – 23.1.1974

20.2.1985 –  8.2.1986

Bivolu je, kaže jedna kineska poslovica, draža sveža trava nego zlatne jasle. On odražava skromnu vrstu ljudi, koji su rođeni u godini bivola. Pri tom su to ljudi snage i svežine, kod kojih se i pored sve komotnosti zapaža da su navikli da rade. Oni su blagi i strpljivi — ali avaj, ako ih neko raz-draži! Toga će uvek uzeti na zub. Jer iza njihovog mirnog bića krije se kolerik (naprasita osoba), koji će razjareno ukloniti prepreke s puta, sebi stvoriti poštovanje, i koji se penje naviše bez obzira na gubitke.

Bivol će uvek tražiti prav put. Mrske su mu krivine. On se uzda u svoju radnu snagu. Njegova štura upornost za ono što je nekada spoznao kao ispravno stvara mu u krugu kolega ponekog neprijatelja, ali podstiče njegov ugled kod predpostavljenih. Tako će se uskoro uzdići na viši nivo u životu, sebi će moći da priušti sve što je zamislio, a i puno toga da naredi. Jer rado komanduje u svoju korist.

To ga predodređuje za šefa policijske službe, kao i za rukovodioca u industrijskom preduzeću, vodećeg lekara ili „bosa“ nekog zanatskog preduzeća. Ali oni će takođe i u umetničkim profesijama biti na visini svojih zadataka, kako kao fotograf tako i kao arhitekta.

On ceni domaće poslove, te bi bio rođeni zemljoradnik. Pošto nikada ne može ostati na sasvim niskom nivou, ubrzo će se oženiti gazdinom ćer-kom i steći sopstveno imanje.

Kod žena su ciljevi postavljeni na sličan način, samo što ovde dolaze i neke socijalne profesije, u kojima dama rođena u znaku bivola traži put ka karijeri. Mnoge današnje poslovne žene rođene su u znaku bivola. Naravno, ne sme se prećutati da istorija sveta poznaje nekoliko direktora, koji su na svet došli u godinama bivola.

Kako su samo drukčiji bivoli od svoja četiri zida. Ovde su oličenje blagosti, najpažljivije supruge i domaćice, samo ako je sve po njihovoj volji. Teško muškarcu koji se usudi da zaviri u njihove šerpe! Pustite ih da rade po svom ćefu i imaćete raj na zemlji.

Muškarac rođen u znaku bivola drži do tradicije, sušta dobrota. On svoje voljene obasipa Ijubaznošću. Pa ipak je moguće da se oni okrenu protiv njega, mada znaju, da za njega nijedna žrtva nije velika, ukoliko se radi o blagostanju porodice.

Tek onda malo saviju rogove, bivol je kod kuće u vrhunskoj pozi sa papučama na nogama i noćnom kapom na glavi. Jer najviše mu je stalo do udobnosti posle dugog radnog dana.

Uprkos tome mogu biti zaista neugodni bračni partneri. Ne što bi bili ljubomorni. To im uopšte nije potrebno; jer ako su svoje Da rekli pred oltarom, tretiraju supružnika kao ličnu svojinu. Kradljivci srca, koji ovde žele da se uvuku da bi ubrali tuđe plodove ili nesavesni kućni prijatelj, nemaju ovde šta da traže.

Ako je neko veran može i da traži vernost. Hvala bogu, partner rođen u znaku bivola je tako jedna vrsta životnog osiguranja: On se uvek unapred brine da još neki ‘evro’ ostane u kasi, koji se vremenom može umnožiti do lepog imetka u banci.

Muškarci rođeni u znaku bivola mnogo drže do seksa; žene hvale njihov obazriv način. Samo se on uglavnom nikada mnogo ne zadržava na predigri, već odmah prelaz na stvar, pri čemu često gazi romantična osećanja svoje voljene, nerazumejući da ona ne reaguje tako robusno kao on.

Žene rođene u znaku bivola su čulno predisponirane. One na životnom putu uvek u svom prtljagu nose mnoge neispunjene čežnje. Ali nikada ih neće obelodaniti pred svojim partnerom. One će podnositi njegove seksualne želje, učestvovati i ćutati — a kako su samo drukčije zamišljale ljubav u medenom mesecu!

Ko mora da živi sa bivolima, neka im pusti na volju; u suštini oni žele samo dobro svojim životnim saputnicima. Ili na početku povući crtu: Dovde i ništa dalje!

Ženama i muškarcima rođenim u znaku bivola savetuje se, da nešto manje pokazuju rogove ako baš sve ne ide po njihovoj volji. To bi im donelo više prijatelja i više životne radosti. Blagonakloni bivoli su to što svi vole. Trebalo bi da se češće isključuju i pozabave svojim umetničkim ili sportskim hobijima — i tako će ostati zdravi do metuzalemske starosti.

KAKO VASPITAVATI  DECU ROĐENU U ZNAKU BIVOLA?

Već kao beba dete rođeno u znaku bivola ima sopstvenu glavu; ono neće uvek onako kako bi to majka želela. Već malo kasnije pojačava se ovaj prodor ka nezavisnosti. Dete-tu rođenom u znaku bivola treba pustiti na volju, ne prigovarati i ne komandovati, već i zbog kompleksa koji bi se mogli čvrsto usaditi! Ovo se dete onda samo razvija, prema svakom je učtivo i ljubazno, a ni u školi neće biti loše. I ako ponekad pravi gluposti, ne obraćajte pažnju na to — samo će se osvestiti.

BIVOL U NAŠEM HOROSKOPU – OD OVNA DO RIBE

Ovan—bivol (21.3.—20.4.) uzima svakog na zub ko mu se suprotstavi. Njegova volja se ne može ukrotiti, ali se nažalost ne može ni kontrolisati. Oni su manje privrženi kući nego bivoli.

Bik—bivol (21.4.—20.5.) ima puno smisla za porodicu. Nikome ne može učiniti ništa nažao. Samo tu i tamo izbije njegov temperament, i onda leti perje.

Blizanci—bivol (21.5.—21.6.) ima veliku prodornu snagu, a još više smisla za humor. On je tolerantan, ali lukavstvom uvek ume sopstveno mišljenje da prikaže u pravom svetlu.

Rak—bivol (22.6.—22.7.) rado sanja pored sopstvenog kamina. Misli sporo, ali utoliko temeljnije. Može se iskorišćavati do jednog određenog stepena. Za mnoge je posebno prijatan partner.

Lav—bivol (23.7.—23.8.) ne traži uvek dlaku u jajetu. Ne treba ga peckati, to vređa njegov ponos i može ga razbesneti. U braku s njim treba se najpre počupati — a zatim popustiti!

Devica—bivol (24.8.—23.9.) ne voli mnogo da priča. Ide šturo prema postavljenom cilju, ali je moguće da kratko pre njegovog postizanja stekne kompleks manje vrednosti.

Vaga—bivol (24.9.—23.10.) je čudna mešavina. On ima razumevanje za svoje bližnje, ali se upravo o to ponekad spotiče. On je nežniji od drugih. Samo kad ne bi bilo rogova..

Škorpija—bivol (24.10.—22.11.) može reagovati plahovito. To je zbog uboda među rogove. Suprotstavlja se svakom protivniku, zato je bolje biti njegov prijatelj.

Strelac—bivol (23.11.—21.12.) često ne nalazi meru i cilj. A u suštini je veoma pomirljiv. On se probija prema vrhu, a onda se trudi da deluje humano i pomirljivo.

Jarac—bivol (22.12.—20.1.) ne može da podnese mnogo šale. On veruje da sve što je sveto proizilazi iz rada. Mrzi dokolicu. Takođe je prilično neugodan bračni partner.

Vodolija—bivol (21.1.—19.2.) je tolerantan, rođeni ispovednik. Ne dozvoljava nikome da oseti njegovu nadmoćnost, a svoju moć sprovodi samo u svilenim rukavicama. Partner vredan ljubavi.

Riba—bivol (20.2.—20.3.) ima donekle neobičan humor, koji ide na račun njegovih bližnjih. Pritom želi uvek samo najbolje, samo što zapinje u sprovođenju.

PARTNERI BIVOLA

Pacovi vole donekle trom nastup bivola. Mogu se dobro ra-zumeti ako oba prevaziđu svoju težnju za vladanjem.

Bivoli se međusobno vezuju pouzdano, ali ponekad malo dosadno partnerstvo. Oni najradije sede kod kuće, sanjaju zajedno.

Tigar rado raskomada tromog bivola — kako bivol može onda da se zaljubi? U takvim vezama često dolazi do prekida zbog tigorove žestine.

Zec je najbolji bračni partner bivolu, jer mnogo polaže na domaćinstvo. U svakom slučaju: Bivol je šef kod kuće!

Aždaja ostaje šturo na jednom izgrađenom mišljenju, bivol takođe. Ovde već leže zapaljivi materijal za žestoke rasprave, koje govore pritov jedne takve veze.

Zmije imaju sposobnost prilagođavanja, što će se dokazati i u ljubavnoj vezi sa bivolom. Ali bivol zahteva vernost, a to za zmiju znači savladavanje.

Konj unosi nemir u dom bivola. On ceni životnu radost konja, ali njegov temperament mu ide na živce. Konj mora da popušta.

Koza ima smisla za romantiku, a bivol to voli. Ali on očajava zbog neodlučnosti koze. Jedna takva veza bi se teško održala na duže vreme.

Majmun zbija šalu sa svakim. Bivol to u početku strpljivo podnosi, a onda udara. Majmun mora da se trgne, da bi postigao nešto trajnije.

Petao je miljenik bivola; on se podređuje, a da pritom ne gubi najlepše perje.Brak između petla i bivola uglavnom je postojan.

Pas laje na bivola, a ovaj besno uzvraća. Uprkos tome partnerstvo uspeva, ako se pas seti svojih vrlina i povuče se.

Svinja i bivol su apsolutno verni jedno drugom. Ali to nije dovoljno, ako se ne previde međusobne slabosti, dakle ako nema tolerancije.

 

 

SMELI TIGAR

27.1.1902- 29.1.1903

26.1.1914- 14.2.1915

13.2.1926- 1.2.1927

1.2.1938- 18.2.1939

18.2.1950- 6.2.1951

5.2.1962- 25.1.1963

24.1.1974- 10.2.1975

9.2.1986- 28.1.1987

Tigra ne treba milovati kažu Kinezi. On se uvažava, na njega treba paziti. A taj divlji počinje već da reži.

Tigrovi nisu tako bezazleni. Oni idu u lov na primamljive ciljeve, ne izbegavaju sukob – borba je njihov životni eliksir. Tigrovi su smeli, oni ne gledaju ni levo ni desno, ako nanjuše plen. Zbog toga su ranjivi kod napada s boka.

Rođeni u godinama tigra pravolinijski streme naviše. Žele divljenje. Ali divljenje njihovih bližnjih ne zahteva njihova marljivost i duhovni format, već njihova ličnost i njihov gospodarski nastup, koji ih žigoše kao vođe.

Prema revolucionarnim idejama su otvoreniji od ljudi rođenih u drugim životinjskim znakovima.

Ako negde treba napraviti prepirku, oni su tu. Njihov autoritet iznuđuje čak i protivnikovo priznanje. Tigrovi se odvažno bacaju na posao.

Život knjižara bio bi im suviše jednoličan, a život krojača suviše sitničav. I u radu mora biti malo uzbuđenja. Oni žele da istražuju, da se bore, razvijaju.

Veliki broj inženjera je u znaku tigra (i žene), vozači trkačkih automobila i vojnici, preduzimači i agresivni političari, barske dame i borbene pristalice emancipacije. Tigrovi ne poznaju polovičnost, oni uvek idu na sve.

Divljenje, koje ih svuda okružuje, čini ih ponekad sujetnim. To se kod žena izražava u bolesnoj čistoći, kod muškaraca u samodopadljivoj aroganciji. Većina tigrova divljenje uzima za božji dar, pa se tako i ponaša; oni su uzorni predpostavljeni, izvanredne kolege. Aplauz ih podstiče na nova dela.

To što je tigar uvek protiv nečeg, ne treba uzeti za bezuslo-vnu manu. U izvesnoj meri on je čak taj koji popravlja svet, jer, na primer, nepravdu ne može da podnese ni po cenu smrti. On se takođe bori protiv rđavih kapitalista, ali je sasvim moguće da u borbi za socijalnu pravednost i sam postane kapitalista. To je dvojnost tigrove duše.

Tigrovima se mora priznati odredana doza tvrdoglavosti. To važi i za ljubav. Tigar juri svoju divljač sve dok iscrpljena ne počne da moli za milost. On je izdržljiv, ali ima i sposobnost ubeđivanja. Samo što često izgubi volju za određenom stvari. Tigar voli promenu – u poslu, idealima, ali i u ljubavi.

Zar onda nije razumljivo, ako mnogi, rođeni u godini tigra, potraže sudiju za razvod braka? Oni će zatim još jednom pokušati, a ipak će ostati dobar prijatelj sa osobom, od koje su se rastali. Tigrovi nisu zlopamtila, a osim toga i najmanju krivicu umeju da prime na sebe.

Dame rođene u znaku tigra su elegantne i često se suviše brzo vezuju; a onda shvate, da ljubav čoveka čini nesrećnim. Samo za trenutak – na sledećem uglu već stoji neko drugi, koji bi joj mogao ponuditi još više. One uleću iz jedne ljubavne avanture u drugu. I najlepša veza propada, jer se uvek nađe neko drugi, koji se čini bolji od prethodnog.

Neki tigrovi se urazume tek kad su prevalili polovinu života, a neki nikada. Neki se smire pošto su stekli dovoljno iskustva, a onda se daju pripitorhiti. Tigrovima, za koje se vezujemo, treba dati samo malo oduška, u protivnom će eksplodirati i nastaviti pod plastom noći. Ono, što uostalom, bračni parovi posebno vole kod svojih tigrova, je njihov temperament, ali i osećajnost sa kojom imaju razumevanja za tuđe patnje.

Kod tigrova je pre svega važno, u koje doba dana su rođeni. Deca noći su uravnoteženija i radosnija od svoje braće i sestara, koji su u podne ugledali svetlost dana. Deca rođena u podne su nemirnija, deluju žustrije. Deca noći svesna su svoje moći; oni se neopaženo mogu baciti na plen.

Tigrovi su hrabri momci, ali stalno traže rizik. I otuda im preti opasnost. Oni bi se morali savladavati na mirno razmišljanje, da o svemu dobro promisle, pre nego što pređu na delo — ali koji tigar može da ostane miran u ovom nemirnom svetu.

KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU TIGRA?

 

Srećna su deca, koja su rođena u godini tigra. Za učenje ne mare mnogo, što će roditelji brzo primetiti, i ako iz škole uglavnom ne donose loše ocene. To je zbog njihove obdarenosti da brzo shvataju. Među drugovima u školi dete tigar je omiljeno; njegov nagon za igrom uvek nalazi nove varijante, koje oduševljavaju drugu decu.

Ali ako mu nekad nešto nije po volji, ono ne može da savlada svoj bes: Deca tigrovi se rado potuku, ali se brzo i pomire. Oni su teški, ali odmah prihvataju dobre primere, koje im daju roditelji.

TIGAR U NAŠEM HOROSKOPU – OD OVNA DO RIBE

Ovan—tigar (21.3.—20.4.) kači se gde god može. On juri i gura se i ima u sebi nešto od mlaznih lovaca, koji probijaju zvučni zid. Brzo se odlučuju, u ljubavi takođe.

Bik—tigar (21.4.—21.6.) se svom žestinom baca u život i odvažnosću, koja se graniči sa vratolomijom, često postiže vrhunsku karijeru. Njegova kvota razvoja je visoka.

Rak—tigar (22.6.—22.7.) je onakav, kako ga vidi jedna kineska poslovica: „Oni se šunjaju i ne žele da budu viđeni“. Mogu se najbrže pripitomiti, ali čuvajte se njihovih kandži!

Lav—tigar (23.7.—23.8.) često poklanja svoj poslednji imetak. Ali, čuvaj se, ako se povredi njihov kraljevski ponos! Onda urliču toliko, da se zidovi tresu. Treba ih ponekad pomaziti, ali nikad protivurečiti.

Devica— tigar (24.8.—23.9.) radi više glavom, nego sirovom snagom. I zbog toga ovaj tigar postiže više od svih. Mnogi se ponovo nađu n šefovskom nivou.

Vaga—tigar (24.9.—23.10) je uglavnom malo nesiguran, jer se želja tigra za sukobima konfrontira sa smislom vage za harmoniju. U braku ponekad moraju da pobegnu iz kaveza.

Škorpija—tigar (24.10.—22.11.) često divljaju, ali ko ga ukroti, imaće u njemu odanog prijatelja, samo što se sa pripitomljavanjem ne stigne daleko, jer će bilo kada provaliti kandže ili bodlje tigra.

Strelac—tigar (23.11.—21.12.) se najteže može uvhatiti. On voli svoju slobodu, što ga ne sprečava, da u džungli ljubavi ubije jednom ovu, jednom onu životinju.

Jarac—tigar (22.12.—20.1.) je žilav i izdržljiv borac. Ono što jednom utuvi u glavu, to i sprovodi. U svakom slučaju dopušta, da zbog opravdanih razloga promeni mišljenje.

Vodolija—tigar (21.1.—19.2.) ima revolucionarne ideje, koje takođe pretvara u delo. Njegovo čulo za pravednost je

polovično, što ne isključuje mogućnost, da zbog toga lupi glavom.

Riba—tigar (20.2.—20.3.) reaguje osećanjem. Pokušava da u igri postigne, ono što drugima polazi za rukom samo teškim radom. Ljudi ga vole.

PARTNERI TIGRA

Pacov pokušava lukavstvom, ono što tigar postiže elegacijom i šarmom. Ovo je susret dvojice, kod kojih dolazi do razlike u mišljenju.

Bivoli imaju veoma živahan temperament. Tigar bi morao mnogo da se izmeni, kako ga miran nastup bivola ne bi razjarivao.

Tigrovi među sobom mogu biti prave umiljate mačke. Samo kad ne bi bilo jakih šapa, jer svako od ove dvojice želi da daje ton u društvu.

Zec se ulaguje tigru. Njegovo blago biće stoji, doduše, u suprotnosti sa napadačkom prirodom tigra, ali kao što je poznato suprotnosti se privlače.

Aždaje su u mnogim oblastima nadmoćnije od tigrova. Ali one ne dopuštaju, da se ova nadmoćnost oseti. Tigar to voli i tako se ostvaruje dobra veza.

Zmije snazi tigra suprotstavljaju veću dozu mudrosti. To nije uvek dobro i može da dovede do novih većih razlika.

Konj voli neobuzdani temperament tigra. Konj je za spora-zumevanje, a tigar ga sluša. Tako se stvara održiva zajednica u borbi za život.

Koza je potpuno prilagodljiva, ali tigrova bučnost budi njenu želju za kritikom. Tako ubrzo dolazi do grubih rasprava. I koza odlazi.

Majmuni teraju šegu i sa tigrom, koju ovaj u počektu shvata kao humor. Ali čim majmuni preteraju, gotovo je sa tigrovom dobroćudnošću.

Petao ima isti ponos kao tigar. Moglo bi doći do svađe, samo kada mu naiđe bes i kada pred uzvišenim tigrom želi da se pokaže nadmoćan.

Pas se može podrediti, ako je naučio da ceni format svog partnera. Tigar će vremenom uz psa postati mirniji i uravnoteženiji.

Svinja nema temperament tigra. Ali ona svoje često preuranjeno pričanje kompenzira velikim razumevanjem. Da li je to tigru dovoljno?

 

 

DOBRODUŠNI ZEC

30.1.1903 – 16.2.1904

15.2.1915 – 3.2.1916

2.2.1927 – 22.1.1928

19.2.1939 – 7.2.1940

7.2.1951 – 26.1.1952

26.1.1963 – 13.2.1964

11.2.1975 – 30.1.1976

26.1.1987 – 16.2.1988

Zečevi su najbolji ispovednici. Oni imaju savete za sve životne situacije. Samo kod svojih problema su ponekad bez saveta. Smatra se da oni mogu najbolje sami da žive; ako nađu nekog ko ume strpljivo da ih sluša, pričaju mu o svojim mnogobrojnim problemčićima, koji im se javljaju, o radosti o tuzi.

Brbljivi zec onda ne miruje, pri čemu on vremenom, kad više nema ništa konkretno da kaže, meša poeziju sa istinom. Ovakav koktel neko guta kao medovinu, a nekog tera na podrigivanje. I tada se zec oseća neshvaćenim, pa je i njemu samom potreban ispovednik.

Zečevi su u suštini veoma dobrodušni. Oni mogu da pomognu svojim bližnjim u podnošenju patnje, da neguju bolesnike i teše očajne, čak će proliti i poneku suzu zbog nao-pakosti zlog sveta, koji žele da promene, ali ne mogu, jer su ipak samo mali, slabi zečići.

Neki smatraju zeca površnim uprkos njegovim upravo opasnim samarićanskim osobinama. U suštini imaju puno prijatelja, kojima daju savete i pružaju pomoć i kojima se poveravaju. Ali umeju da budu i hladni prema onima koji nisu iz kruga njihovih prijatelja ili koje ne mogu da svrstaju u sopstvenu porodicu.

U zeca se može imati poverenje. To znaju i mnogi šefovi, kojima su oni desna ruka. Zečevi doduše nisu najbrži radnici, ali su izdržljivi, hvataju se u koštac sa problemima i rešavaju ih – ili što se mnogo češće dešava – odustaju. Nalaze se u svim granama pravnih nauka, u diplomatskoj službi, u bankarskim i drugim pozicijama, koje se vrte oko novca i čvrstih vrednosti.

Kao scenski umetnici oni su zbog istančanosti svojih čula i svojih sposobnosti za promenu uloga, takođe traženi kao i pesnici ili novinari. Oni takođe mogu da dovedu porodično preduzeće do moći i ugleda, posebno što u porodici poznaju samo jedan pravac – onaj, u kome sve mora biti usklađeno.

Žene rođene u znaku zeca su u svim ovim profesijama dorasle muškarcima. Kod njih postoji još jedna posebna sposobnost: One su rođene domaćice! Muškarcu će dom pretvoriti u kutiju s nakitom, deci porodicu u zabavište. One pripremaju svojim dragima uvek nova jela i razočarane su, ako nekome od njih to ne prija onako kako su one zamislile. Muškarac koga je izabrala, trebalo bi da ženi rođenoj u znaku zeca ponudi kuću sa zelenom bašticom u kojoj će sve cvetati i rasti.

I muškarci rođeni u znaku zeca vole sopstveni dom. Ali je moguće da ga češće zamene za neki drugi. To dolazi otuda, što se često osećaju razočaranim od partnera, od koga se posle prve velike svađe mirno razilaze; ostaju dobri prijatelji, ali tikva je pukla.

Ljudi rođeni u godini u znaku zeca vole doduše mir, ali se mogu sasvim dobro umešati kada se radi o borbi. Oni se rado prepiru oko sitnica i čvrsto ostaju na svojim stanovištima, čak i onda kada su odavno uvideli da je njihovo mišljenje pogrešno.

U njihovoj duši je prisutno ponešto ćudljivosti i mudrijaštva, što kod mnogih zečeva ne izbija na videlo, ako osećaju da su shvaćeni. Svi zečevi čeznu za bezporočnom porodicom. Oni vole da brinu o drugima i da drugi birinu o njima. Ako tu nešto nije u redu, mirne duše pobegnu; onda se teše alkoholom ili se iznenada više ne mogu videti.

Ljudi rođeni u znaku zeca oblače se elegantno, imaju naklonost prema zlatu i dragocenostima.  Ali sve mora biti usklađeno sa ukusom. Neko ih smatra za pedantne, za suviše konzervativne. Ko je još čuo za revolucionarne ideje, koje pokreće jedno zečje srce?

Kao mana ovog dobroćudnog tipa ljudi može se zabeležiti izvesna šturost; ako već nešto želi, on će to i postići – čak i ako se moraju proliti suze – posebno kod sentimentalnih žena rođenih u znaku zeca – da bi popustio otpor onog koji drukčije misli.

Da rezimiramo: Sa zečevima se može živeti u krugu prijatelja i u porodici. Moramo ih uzeti onakve kavi zaista jesu, privrženi i lakomisleno poverljivi, spremni da pomognu i za dobre prijatelje uvek tu. Oni nikada neće sasvim propasti, jer će svaki zec u pravom trenutku naći izlaz iz ruševina. Posebno ih teško pogađaju razočarenja, ali ih prevazilaze brže od svih ostalih iz kruga životinja.

KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU ZECA

 

Zečevi su mamini sinovi, a i male zečice poveravaju se pre majci nego ocu. Otuda dolaze neki problemi:

Deci rođenoj u znaku zeca često nedostaje rana samostalnost. U školi, kao i kasnije u poslu, rade dobro i savesno. Imaju nekoliko prijatelja, ne previše, jer broj mora biti pregledan.

Oni su plašljiviji od druge dece i lako uvredljivi. Uprkos tome, ne bi ih trebalo uvijati u pamuk, već produbiti njihovu volju za otporom. To će im dati sigurnost za ceo budući život.

 

 

 

 

 

ZEC U NAŠEM HOROSKOPU – OD OVNA DO RIBE

Ovan—zec (21.3.—20.4.) ponekad vrda, da bi izbegao neprijatnosti. On postiže više od drugih zečeva, jer ne zna za strah. Oprez! Sa njim se nikada ne teba svađati!

Bik—zec (21.4.—20.5.) trebalo bi da bude uzor svim ostalim zečevima. On je veoma gostroprimljiv i pouzdan partner. Može biti veoma srdačan, ali ponekad se kruto drži svog stanovišta.

Blizanci—zec (21.5.—21.6.) uglavnom unosi nemir u kuću. On je pouzdan radnik, ali bi od njegovih veličanstvenih obećanja trebalo verovati samo polovini. Protivnike ume da pređe sa puno duha.

Rak—zec (22.6.—22.7.) najviše mu je stalo do mira. Brzo sklapa prijateljstva, jer je poverljiv do lakomislenosti. Sumorne misli su za njega otrov. Pre svega se ceni njegova sklonost ka prijateljstvu.

Lav—zec (23.7.—23.8.) je donekle dvojna ličnost. Na jednoj strani stremi naviše, na drugoj hoće i drugima da priušti mesto pod suncem. Ali se sa njim ne bi trebalo skubolja-vati.

Devica—zec (24.8.—23.9.) je uglavnom previše obazriv, tipičan plašljivi zec, kada treba da se probije u životu. Uprkos tome, neke i potčini svojoj volji. To je zahvaljujući njegovom budnom duhu, njegovom finansijskom geniju.

Vaga—zec (24.9.—23.10.) je rado viđen. U svakom slučaju, moguće je da dosađuju svojom bujicom govora. On je blage naravi i pronalazi divne izgovore, ako mu se uđe u trag.

Škorpija—zec (24.10.—22.11.) svi podležu njegovim čarima. Po spoljašnosti miran i ljubazan, može da razvije energiju, koja pomera planine. Nije preporučljivo da mu se vraća milo za drago.

Strelac—zec (23.1.—21.12.) ima najviše uspeha od svih ostalih zečeva. Lakše savladava udare sudbine od svoje plašljivije braće. Sreća mu, uglavnom, sama pada u naručje.

Jarac—zec (22.12.—20.1.) ima sasvim uzan krug prijatelja. Veoma je radan i temeljan. Potrebno je da puno hvale, kako bi se održalo njegovo dobro raspoloženje. Lako se vre-đa.

Vodolija—zec (21.1.—19.2.) veoma je egocentričan, mada prema drugima ima uvek otvoreno srce i široke je ruke. Treba mu dopustiti da radi po svome, tako ćemo u njemu imati prijatelja spremnog da pomogne.

Riba—zec (20.2.—20.3.) traži društvo. Ljudi ga vole, ali i zadirkuju, što on ne može da podnese. Treba ga terati na uspeh, pošto nije dovoljno istrajan, da svoje ideje sprovede do kraja.

PARTNERI ZECA

Pacovi ne rade sve sa osećanjem, a to smeta zecu. Pacovi bi morali da se povuku, ako žele da zec bude zadovoljan.

Bivol se dobro podnosi sa zecom. Za oboje je porodica sigurno skrovište, u koje se mogu povući, ako napolju besni oluja.

Tigar i zec potiču iz različitih svetova. Prvi je pun snage, a drugi prava duša – suprotnosti, koje se međutim, na duže vreme sve manje privlače.

Zečevi se međusobno najčešće svađaju zbog voljenog novca. Ali u njihovom prijatnom domu ima mnogo kutaka, u kojima svojim osećanjima mogu pustiti na volju.

Aždaja uopšte nije tako loša za zeca gladnog ljubavi, koji se divi duhu aždaje, i koji se veoma ugodno oseća na strani jačeg.

Zmija okružuje zeca sa veoma mnogo ljubavi. U seksu su oboje na istom nivou. Da li je to dovoljno, pokazaće se, ako zmija malo skrene.

Konj je veoma samouveren i oseća se nadređenim u odnosu na zeca. Osim toga, konju je potrebno prostranstvo da se izjuri, zečevi, naprotiv, radije čuče u svom domu.

Koza se najbolje podnosi sa zecom, jer je u istoj meri osećajna i privržena kući. Na duže vreme bi se svakako dosađivali.

Majmun unosi život u dom zeca. A zecu se to dopada. Majmun ga razvedrava, a to je potrebno dobrodušnom zecu.

Petao voli da se govori o njemu i previđa zečića, koji bi želeo da mu se približi. Morao bi dosta da se promeni, da bi postao miljenik zeca.

Psu je potrebno onoliko ljubavi, koliko i zecu. To bi moglo da bude presudno za jednu trajnu vezu. Samo što se zec duri, kad pas kevće.

 

 

DUHOVITA AŽDAJA

17.2.1904 –   4.2.1905

4.2.1916 – 23.1.1917

23.1.1928 – 10.2.1929

8.2.1940 – 26.1.1941

27.1.1952 – 14.2.1953

14.2.1964 – 2.2.1965

31.1.1976 – 17.2.1977

17.2.1988 – 5.2.1989

Da smo odmah načisto: Aždaja je doslovce ista kao u priči. O njoj se priča, njoj su drugi privrženi, ali se u stvari ona nikada ne može shvatiti do kraja. Ona lebdi više od svih ostalih. Ponekad u oblacima, što bliže suncu.

Znak aždaje donosi sreću, ali, kako je varljiva ova sreća. To će primetiti ljudi rođeni u ovom znaku. Nikada im, doduše, neće ići sasvim loše, ali često kad su već izgledali kao sjajni pobednici, doživeli bi, zbog sopstvene nepažnje, tehnički nokaut u poslednjoj sekundi.

Ljudi rođeni u znaku aždaje su puni duha, obdareni i vredni ljubavi. Uspeh im ide u susret. Oni su vredni radnici, imaju pametnu glavu i puni su pronalazačkog duha. Mogu se svuda angažovati.

Oni sve preuređuju, modernizuju, usavršavaju, ali se neće podrediti. Aždaje vole samostalnost. Da su njihova izvinjenja opravdana aždajama ne treba reći – one su uvek u pravu.

Ovo će potvrditi njihovi bližnji: Aždaja je iznad njih, njen razum reaguje posebnom brzinom, talasna dužina je odgovarajuća. To aždaju još više uzdiže. One ne moraju dugo da se muče u velikoj kancelariji, šefovska soba je za njih spremna. Oni se u Paralamentu ne mogu držati mirno, kao oni iz zadnjih redova, oni žele da učestvuju, ako su već krenuli na tanak politički led.

Aždaje imaju sedmo čulo za poslove, ali sijaju i na umetničkom polju i skoro u svim slobodnim profesijama. Ovo važi i za žene rođene u znaku aždaje, koje ne treba tek da se emancipuju.

One kroz igru streme ka najboljem društvu, pa makar i udajom za bogate.

Duh, energičnost i dobra doza gvozdene volje su atributi aždaje. Ali ne treba prevideti, da ovo za posledicu ima i neke slabosti. Onaj ko ima ovakve osobine, ima perspektivu – za veliki cilj vredan truda.

Zato mu je potreban neko, pomoćnici, ljudi koji će raditi, kada on sam razmišlja i upravlja. Oni će mu se diviti, ali i zavideti. I oni će mu davati pogrešne savete, lukavo će praviti spletke, koje visoki ažda-jin koeficijent inteligencije ne može da uhvati, jer se jednostavno ne nalaze na njenoj talasnoj dužini. Otuda dolaze razočarenja.

Ne treba prećutati, da se aždaje često same tuku zbog svoje goropadne prirode, i to rečima, kojima ne misle ništa loše, a pritom gađaju preko cilja. To ih čini čovečnim i vraća ih u stvarnost.

Aždaje su u ljubavi pobedničke prirode. Ne što su seksualni hvalisavaci, ali njima se leti u susret, jer poseduju „nešto“, što tajanstveno privlači partnera.

Muškarci rođeni u znaku aždaje pomirišu i uberu ovaj ili onaj cvet, rado ga stave u vazu, da bi se samo njemu, jedinom, dopalo. Ipak, to što izlgleda kao ljubav brzo uvene.

Aždaja nije sasvim verna i ostavlja žustro prekidan cvet Najradije ostaje neženja, međutim, lukave žene, ipak, mogu da skinu rezu sa ovako egoističnog bića.

I žena rođena u znaku aždaje je puna požude. Muškarci njenog izbora skoro da je ne smatraju ljubomornom – pred njom dovoljno njih stoji u redu. Ako to nije jedan, može biti neko drugi, kome će pokloniti svoju naklonost. Žene rođene u znaku aždaje okružuje veći deo slatkih tajni, nego muškarce rođene u istom znaku.

Žena rođena u znaku aždaje ne poznaje razočarenja, a još manje ljubavne jade. Ono što je prošlo, otpisuje se kao sfera – kako je lepo obogatiti se još jednim iskustvom.

Nemojte sad misliti, da su ljudi rođeni u znaku aždaje površni. Za njih je ljubav upravo samo ukras na životnom zdanju, koje čovek sam sebi gradi. Karijera ima prednost. Profesija je glavna stvar, ali po završetku rada dolazi vreme za uživanje.

To se zove, isključiti se. Razumete li sada, zašto mnoge aždaje nisu sposobne za ljubav, čiji se poklič čuje do neba i koje rastužuje do smrti?

Parner koga je aždaja izabrala, mogao bi da pokaže mnogo razumevanja, da ima puno urođene dosetljivosti, da sledi sevanje aždajinog duha i da bude ravnopravan u verbalnim duelima.

Ali trebalo bi da baci pogled na tajanstvenog, na biće koje vuče korene iz legende, koje čak i nije čudovište što bljuje vatru, kako mu to propisuju ljudi, već to biće ima i srce – negde ispod debelog oklopa, koji ga štiti, ali koji mu omogućava da drži distancu, tri koraka od sebe.

KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU AŽDAJE?

 

Dobro je, sve dok dete rođeno u znaku aždaje zadovoljno guče. Ali jedva što je naučilo prve slogove, počinje roditelje i vaspitače svašta da zapitkuje: Zbog čega, kako, zašto? I tada će ovo vispreno dete primetiti, da odgovori otvaraju nova pitanja i da uzori, za koje se odrasli izdaju, i nisu bog zna šta. Tako će dete rođeno u znaku aždaje stati na poziciju suprotnu roditeljima, učiteljima. Ono traži sopstvene peteve i treba mu,ih utabati bez velikih priča. Trebalo bi mu dati slobode,koliko god je moguće. U odnosu na prave razloge dete rođeno u znaku aždaje je razumno, naređenja samo izazivaju njegov prkos.

 

 

 

AŽDAJA U NAŠEM HOROSKOPU – OD OVNA DORIBE

Ovan—aždaja (21.3.—20.4.) juri iz mesta na primamljivi cilj, zbog čega joj se na put postavlja većina prepreka. Ono zato ide zaobilaznim putevima, ali joj to kida živce.

Bik—aždaja (21.4.—20.5.) Najbrže se može pripitomiti. Drži mnogo do porodice i sopstvenog doma. Rado se bavi hobijem i to sa puno spretnosti, a od toga nekad bude i veliki pronalazak.

Blizanci—aždaja (21.5.—21.6.) rado se smeje sebi i drugima. Tolerantna je, ali ne i veoma pouzdana. Svoje mišljenje menja od danas do sutra. Njena najbolja crta: dobrodušna je.

Rak—aždaja (22.6.—22.7.) razmišlja puno, postupa razborito i stiže na cilj. Aždaja je povučena, ali ipak otvorena za brige i nevolje svojih prijatelja, kojima je potreban njen savet.

Lav—aždaja (23.7.—23.8.) rođeni su da vladaju i njihova okolina to oseća. Oni su najnezavisniji od svih aždaja, ali često – na žalost – najnesavladiviji.

Devica—aždaja (24.8.-23.9.) po svaku cenu sprovodi ono što je jednom prihvatila kao ispravno. Nikada se dugo ne zadržava na teoriji, njen interes je praktično sprovođenje njenih egzaktnih planova.

Vaga—aždaja (24.9.—23.10.) voli da se udvara, ali iza njenih reći često se krije izvesna nesigurnost. Kao umetnici, idu svojim putem, kao šefovi su omiljene.

Škorpija—aždaja (24.10.—21.11.) bljuje vatru i svoju okolinu stalno drži u strepnji. Ako je u nešto zagrizla, neće od toga lako odustati. To joj muti i pogled prema cilju.

Strelac—aždaja (23.11.—21.12.) teži slatkoj strani života, na koju uglavnom i pada. Suparnike uklanja silom, inače je pristupačna i vredna ljubavi.

Jarac—aždaja (22.12.—20.1.) potrebno joj je mnogo ljubavi, ali je moguće, da je ne uzvrati, jer je na putu ka sreći i bogatstvu postala zaboravna. Ona okleva i premišlja više od drugih aždaja.

Vodolija—aždaja (21.1.—19.2.) njene misli su kao oštrica noža. Ne može se tako obmanuti. Postavlja se zaštitnički prema slabijima, a oslanja se na jače. Tako pravi karijeru.

Riba—aždaja (20.2.—20.3.) ono što je postigla razumom, pretvara u delo. Uvek pronalazi mecene, koje je unapređuju. Sreća je za nju sredstvo ka cilju, kako bi na životnom putu stigla što dalje.

PARTNERI AŽDAJE

Pacovi su strastveni partneri aždaji. Oni uvek pronalaze nove ljubavne igre i mogu aždajama biti oslonac i izvan njihovog intimnog života.

Bivoli mogu biti još manje fleksibilni od aždaje. Ovde već ima zapaljive materije za jednu trajnu vezu, mada aždaja zna da proceni praktičnu opreznost bivdla.

Tigar je grabljiv i pun temperamenta, a aždaja to voli. Ona podbada tigra na još veća dela. Ako ovo uspe, onda je to delo aždajinih ruku.

Zec ne poseduje puno toga što odlikuje aždaju. Ali on aždaji može pokloniti onaj mir, za kojim ona čezne u svojoj nemirnoj svakodnevnici.

Aždaje će međusobno na pažnji i duhovnoj naklonosti izgraditi postojanu zajednicu. Samo što se one često ne sreću.

Zmija svojim elegantnim nastupom može da ostavi utisak na aždaju. Zmija i aždaja će život voditi u blagostanju, jer jedno i drugo uvek podstiču na nova dela.

Konj je u najmanju ruku neobuzdan kao i aždaja. Zato u jednoj ovakvoj vezi ima mnogo životnog uspeha, koja ponekad ne traje dugo.

Koza retko postaje partner vatrenoj aždaji, jer je ova uglavnom previđa. Ali ako su se našle, izrodiće se nešto trajno.

Majmun bi mogao da bude najbolji životni partner aždaji, kada bi se malo smirio. Za oboje je seks važan deo života.

Petao je ponosan na svoju aždaju, kojoj se donekle ulaguje. Dosada se neće skoro pojaviti u jednoj ovakvoj vezi, pre će biti suviše mirna.

Pas se grize sa aždajom — dve suviše različite prirode. Moguće je da se ovakve suprotnosti najpre privlače, ali, da li je to dovoljno za trajnu vezu?

Svinja se posebno divi aždaji, jer ona silovito vlada životom. Svinja i aždaja se raduju životu punom uživanja.

 

 

LUKAVA ZMIJA

5.2.1905 – 24.1.1906

24.1.1917 – 11.2.1918

11.2.1929 – 30.1.1930

27.1.1941 – 15.2.1942

15.2.1953 – 3.2.1954

3.2.1965 – 21.1.1966

18.2.1977 – 7.2.1978

6.2.1989 – 26.1.1990

Lukavih zmija ima kao peska u moru. One često imaju šesto čulo i ponekad nemarno predskazuju, ono što bi se moglo dogoditi sledećih sati, dana ili meseci. Koga vole, obećavaju mu dobro, a ko im je odvratan, njega prate zlim pogledom. Već su se mnogi protivnici zmije sapleli pred ciljem, samo zato, što im je zmija to poželela.

Ovde treba odmah reći: Zmije nisu grešne, jer one ne navode na veći greh, nego što su nekada učinili Adam ili Eva. One su samo lukave, što treba da znači, spremne na trikove i ujedno mudre. Ako su sebi postavile cilj, postići će ga mudrošću, lukavstvom i uz pomoć dobronamernih zaštitnika, koji gaje zmiju u nedrima.

Već se vidi: Zmije postižu nešto u životu. One nisu bezuslovno najvrednije, ali su možda najtvrdoglavije, kada se treba peti stepenicama uspeha. Uglavnom sve ide glatko, jer lukave zmije znaju, gde najviše mogu da postignu, a gde se ostaje čistih ruku.

Pošto savršeno umeju da se prilagode svakom čoveku, da savetom i delom stanu na njegovu stranu, pogodne su pre svega za pedagoge i profesore na fakultetima, za psihologe i psihijatre. One se takođe mogu naći pred sudom, kao na rečima najjači protivnici svake nepravde, ali ponekad ispraše i one, koji možda imaju najmanje nečiste savesti.

Zmije vole hazarderstvo i uglavnom su srećne ruke. One pokušavaju, da iz bubnja izađu upravo oni brojevi, kojima su one popunile svoje tikete.

Tako se među zmijama nađe i poneki vitez sreće, neka zvezda s pozornice, filma, televizije, ali i ponekad zaljubljenik pasijansa, vidovnjak ili poslovni astrolog, koji zvezde postavlja na pravo mesto.

Žene rođene u znaku zmije udaju se uglavnom bogato, da bi obezbedile minimum egzistecije, što je dami lepog izgleda i potrebno. Jer žene rođene u znaku zmije žele da otmeno i elegantno idu kroz život; one žele svoju lepotu, svoje privlačne obline da istaknu modnim detaljima. Žele da utiču na sve muškarce, a ne samo na sopstvenog.

Time je već rečeno, da rođeni u znaku zmije mogu da se igraju u ljubavi. Prema onima, koji im se dopadaju, ophode se kao sa svojinom. Avaj, ako one imaju razloga za ljubomoru! U obrnutom slučaju očekuju velikodušnost – a kako zmiju uopšte prevariti?! U životu zmije postoji i razlog za pretpostavku, da se vernost ne uzima sasvim ozbiljno. U svakom slučaju, zmija još uvek drži svetski rekord u ljubavnim izletima!

Pritom su zmije, u stavri, celim svojim bićem kao stvorene za brak. One su najbolji očevi u porodici, majke sa najviše razumevanja i bračni drugovi, ako se velikodušno zanemari, da su rođeni u znaku zmije, takođe, samo ljudi od krvi i mesa.

Zmije su dovoljno samokritične da priznaju grešku, uz moto: Koji čovek ne pravi greške? Samo kod drugih nisu tako uviđajne. I zbog toga su zmije teška bića na zemaljskoj kugli. U prkos svemu, zmije se moraju voleti. I zato srećnici, koji poseduju zmije, zanemaruju njihovu neučtivost.

Zmije ne govore mnogo, ali njihov temperament ih tera u pogrešnom pravcu. Onda one pobesne, sve shvataju pogrešno i zakače se na predmet svog nezadovoljstva, koji postaje sve manji i manji, sve dok najzad potpuno ne nestane.

Zbog toga je zajednički život sa rođenima u znaku zmije mučenje, koje traje samo nekoliko sati! Zmije brzo zaboravljaju – naročito ako nekog vole. Pomažu mu gde god mogu. Samo su sa novcem malo škrte; i dobar savet pomaže – zar ne?

Ovim smo dospeli do jednog poglavlja u kome zmije ne znaju za šalu:

U finansijama i sigurnim vrednostima. Zmije nisu cicije, ali nisu ni tako darežljive, da bi sa svoje štedne knjižice podigle poslednju paru, kako bi nekog izvukle iz škripca.

Veliki deo zmijine imovine su nasleđene vrednosti, dobijene u igri, a često i izšpekulisane. Rođeni u znaku zmije ipak su malo upućeni na sreću, koju onda tokom dugog života podešavaju, da bi svoj voljeni dom mogli luksuzno da urede, jer luksuz je zmijama potreban da bi bile srećne.

KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU ZMIJE?

 

Male zmije su bića koja misle samo na igru, a u školi često znaju i da zadremaju i ne žele da uvide potrebu pisanja domaćih zadataka. Moraju se ohrabrivati i mora im se dokazivati, kako je važno raditi ozbiljno, jer se onda i kasnije u životu može nešto postati.

Lukava deca rođena u znaku zmije, najzad sama shvate, da je bolje zagrejati stolicu. Ponekad je za to već kasno, i razred se ponavlja. Uglavnom se provlače kroz život kao pravi sezonski radnici, koji za tri meseca kao od šale postignu ono što drugi s mukom steknu za godinu dana.

Tako deca rođena u znaku zmije imaju više vremena za igru, za sport i uprkos tome daleko doguraju. I kada jednom zaista shvate pravo značenje reči „obaveza“ ozbiljno će se pripremiti za veliki cilj, da postanu nešto „pristojno“.

 

ZMIJA U NAŠEM HOROSKOPU – OD OVNA DO RIBE

Ovan—zmija (21.3.—20.4.) neobazrivo ide kroz život, sa zanosom i energijom radi na sopstvenoj karijeri. Njen žustri temperament joj ponekad pomrsi konce.

Bik—zmija (21.4.—20.5.) unosi nemir u život onih koje voli. Njen temperament obara stabla. Tamo gde drugi strpljivo čekaju, onda udara svom žestinom. I to joj donosi mnogo uspeha.

Blizanci—zmija (21.5.—21.6.) misli su joj kao oštrica noža – ali u svoju korist. One su velike zavodnice među zmijama. Uvek nezadovoljne uspehom, žele da postignu još više.

Rak—zmija (22.6.-22.7.) najviše bi volela da je rođena kao penzioner. Pošto to nije moguće, dozvoljava drugima da rade za nju, a sama ide dalje. Ona je podnošljiva i tolerantna.

Lav—zmija (23.7.—23.8.) ne da se podčiniti. Sprovodi sve što je jedanput shvatila kao ispravno. Njen oštri razum donosi joj više nego njeno zanatsko umeće.

Devica—zmija (24.8.—23.9.) vidi svaki trun prašine. Pedantna je, mada bi mogla da postigne nešto veliko, kada ne bi bila toliko sumnjičava. Teži potpunoj sigurnosti.

Vaga—zmija (24.9.—23.10.) očarava sve, samo što se ima utisak, da ona to ne misli sasvim iskreno. Od svih zmija ona se najviše uzda u sreću, jer rad nije njena jača strana.

Škorpija—zmija (24.10.—22.11.) često najviše kritikuje samu sebe, zato ide dalje i pravi karijeru. Ubedljiva je zahvaljujući šarmu. Takva zmija se mora voleti!

Strelac—zmija (23.11.—21.12.) voli novac, ali i lep dom. Zna snažno da upotrebi laktove, ako je potrebno da suparnika ukloni s puta. Omiljena je uprkos tome.

Jarac—zmija (22.12.—20.1.) tvrdoglavo sledi svoj cilj. Čim ga postigne, prelazi na drugo. Proračunata je i u ljubavi. Koga voli, njega želi i da poseduje!

Vodolija—zmija (21.1.—19.2.) ima šesto čulo. Njen pogled u budućnost često je negativan. Ima blesave ideje — kako u poslu, tako i u ljubavi.

Riba—zmija (20.2.—20.3.) često se u životu poigrava, rado diskutuje. Ako profesiju uspe da isplanira prema svojoj želji, postići će mnogo u životu. Sve radi sa osećanjem.

PARTNERI ZMIJE

Pacovi popuštaju zmiji, tako da se ublažuje ono što je između njih bilo nedorečeno.

Bivol raspoloženje svoje mirne prirode prenosi i na zmiju. Bivol će silom pokušati da dobije zmiju.

Tigar zmiji pomera pamet svojom neobuzdanom prirodom. U ljubavi i seksu su oboje u istom čamcu. Samo što tigar ne voli kada zmija flertuje s drugim.

Zec nije tako bezazlen kao što izgleda, kad treba da osvoji zmiju i da se useli u njen dom. Na žalost, zmije se ponekad opet izmigolje.

Aždaje se mogu vrteti oko prsta, ako im se samo malo izađe u susret. To zmiji izvrsno polazi za rukom.

Zmije jedna drugoj otežavaju život, više nego što je on sam težak. Obe bacaju pogled sa strane, dok drugi kod zmija čekaju na red.

Konj bi mogao da bude idealan partner zmiji, ako bi zauzdao svoj temperament i ne bi zmiji pokazivao svoju nadmoćnost. Ona to ne voli.

Koza u odnosu na život ima određene zahteve, koje jedna zmija ne može uvek bezuslovno da ispuni. Morala bi se imati neka finansijska rezerva, da bi srećno živele jedna s drugom.

Majmun se stara za to, da se život uzima sa najlakše strane. Zmije u tome rado učestvuju, ali je moguće da su na kraju one te koje su razočarane.

Petao je u seksu dorastao zmiji. To je često dovoljno za život udvoje, ali su izleti izvan braka sasvim mogući.

Pas je veran, ali od svog partnera takođe očekuje bezuslovnu vernost. Da li će to privući zmiju, tek će se videti.

Svinja u društvu zmije može da postigne ono, ono o čemu je do tada samo sanjala. Medeni mesec između dva tako suprotna tipa ipak ne traje dugo.

 

 

NESTRPLJIVI KONJ

25.1.1906 – 13.2.1907

12.2.1918 – 31.1.1919

31.1.1930 – 17.2.1931

16.2.1942 –   4.2.1943

4.2.1954 – 23.1.1955

22.1.1966 –   8.2.1967

8.2.1978 – 27.1.1979

27.1.1990 – 14.2.1991

Strpljenje konju nije jača strana. On želi da neobuzdano galopira napred – ne gledajući ni levo ni desno – juriša na prepreke. Laki kas je samo za umorne, ostarele seoske konje. Oni koji su rođeni u godini konja, jesu pravi ljudi na svom mestu.

Oni su duhoviti, okrenuti prema lepim umetnostima i mnogostruko obdareni. Oni rado govore, ali su i rado slušani, čak i ako ono što govore nije vrhunska mudrost.

Njihova rečita priroda čini ih zrelim za parlament. Među rođenima u znaku konja, ipak, se može naći i poneki ulični prodavač, koji jevtinu robu ukrašenu rečima skupo prodaje.

Neki konji su veoma bučni. Oni žele da skrenu pažnju na sebe, kako bi bili odabrani kao najbolji iz stada i dati u štalu, koja njima odgovara: veoma gospodsku i sa puno hrane.

Konji iznad svega vole slobodu, pa je moguće, da se ova njihova težnja od strane savremenika proglasi za egoizam. Činjenica je da se najbolje snalaze u profesijama, u kojima su upućeni na sebe, kao lekari, slobodni umetnjci, istraživači, astronauti, pomoćnici u istraživanjima ili stručni radnici, finansijeri ili – što smo već rekli – kao političari.

Žene rođene u znaku konja imaju iste ambicije. Sa ženskom lukavošću znaju da se postave na scenu i potpomognu puderom i šminkom, tamo gde priroda deluje bledunjavo.

Trkalište za konja je party, prijemi i gala obedi. U društvu se konji dobro osećaju, jer tu mogu da izbiju u prvi plan.

Uvek ima nešto što ih iz vlastita četiri zida tera u slobodnu divljinu, gde mogu da love i jure prema primamljivim ciljevima. Ako je neka prepreka suviše visoka, neće je preskakati, zaustaviće se neposredno ispred cilja – jer ima i drugih ciljeva, zašto mora da bude baš ovaj?

Nijedan drugi čovek nije tako samouveren, kao onaj rođen u znaku konja, nijedan toliko ne voli avanturu i putovanja. On voli novo, nepoznato, čak i ako nanjuši opasnost, jur-nuće u veliki rizik. Nekako će se već izvući, jer je brži od svih drugih.

Konj želi da je uvek istimaren. Drugim rečima: Moda se prati, čak i kreira. Čak i u ispranim farmerkama dama rođena u znaku konja izgleda otmeno, tome doprinosi njena figura, držanje, talenat da od svega napravi nešto.

I u ljubavi konji idu na sve. Ako su se jednom dohvatili vatre, tu će ubrzo biti veliki plamen. Onda zaboravljaju sve oko sebe, ponekad čak i karijeru. Ljubav je za mnoge konje strast, koja stvara patnje.

U braku su konji ona strana, koja dominira uvek. Avaj, ako mu partner ne ukazuje dovoljno visokopoštovanja! Za njih se uvek mora biti tu, kad se kući vrate sa nekog gala prijema, za njih se mora drhtati, kada se ludo smelo bacaju u veliki rizik.

Ipak, konj ponekad za partnera nije tu. To leži u njegovoj prirodi, u kojoj ima nepouzdanosti i netaktičnosti. Konji se rado smeju ili zbijaju svoje šale, koje uvek pogađaju nekog drugog; a sami su biljčica „ne diraj me“. Lako se vre-đaju, onda su loše raspoloženi i njihova okolina to jasno oseti.

Konji imaju jedan zdrav odnos prema novcu: puštaju da se para vrati. Uglavnom ostane jedna dobra svota, koju oni znaju da ulože. Tako s godinama dođu do dobrostojećeg stanja i ugleda, a to odgovara njihovoj potrebi za važnošću.

Konji su velikodušni, mogu puno da poklone onima koje vole. Ko im je odvratan, bolje da od njih ništa ne očekuje — osim možda hladnog prezira i uvredljivih reči.

Pazite da se ne zakačite s konjem. Njegov rečnik je isuviše bogat, da na kraju uvek trijumfuje. Samo kad su dovedeni do besa mogu se osramotiti, a onda u svom argumentovanju otići predaleko, pa da i sud ima posla zbog uvrede ili klevete.

Ako se konjima dozvoli sloboda i pusti na volju, oni će to zahvalno platiti dobrim prijateljstvom, privrženošću i spremnošću da pomognu. U izvesnom stepenu, to se čak može iskoristiti.

Konji bi trebalo da uče, da vežbaju strpljenje i da tako neobuzdano svoje bližnje ne suočavaju sa vlastitim problemima.

Ne bi trebalo da slepo uleću u avanture i pokušavaju da osvoje svet. Ponekad treba pustiti da dođu do reči i drugi.

Posebno su uspešni oni, koji su rođeni u godini vatrenog konja (1906, 1966). Ali kod njih često na svetlost dana izbijaju opisane negativne osobine, i to u najoštrijem vidu.

KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU KONJA?

 

Deca rođena u znaku konja rado se penju na drveće, pokušavaju da otkriju prirodu, tu i tamo zbrišu od kuće, ako osećaju da se sa njima pogrešno postupa. Pritom uopšte nisu teška za vaspitavanje, kao što se dobija utisak. Treba ih samo prihvatiti onakvim kakva jesu, shvatiti njihovu mladalačku neobuzdanost, njihovo nestrpljenje shvatiti kao proizvod prirode.

Neće štetiti ako ih u školi malo pri-tegnu, to će im biti dobra priprema za životnu bobru. U roditeljskoj kući su često miljenici, jer su veseliji od ostale braće i sestara. Ali ih ne treba suviše razmaziti.

 

 

KONJ U NAŠEM HOROSKOPU – OD OVNA DO RIBE

Ovan—konj (21.3.—20.4.) iznad svega voli svoje Ja, ali tu uključuje i one, koji su im veoma bliski. On je numoran borac i hoće da ide svojim putem po svaku cenu, a to dovodi do opasnosti.

Bik—konj (21.4.—20.5.) je finansijski genije. Njegova želja za avanturom ostaje u granicama, njegov temperament je zauzdan. Eksplodiraju samo tu i tamo, ali onda pršti na sve strane.

Blizanci—konj (21.5.—21.6.) plaši se ponekad prepreka, koje se pred njega postavljaju. Međutim, on uvek počinje iznova i probija se do kraja – u slučaju nužde i na račun drugih. Donekle je kolebljiv.

Rak—konj (22.6.-22.7.) mora se voleti. Ima više osećaja od drugih konja, a i nastup mu nije preterano bučan. Ima smisla za postojane vrednosti i uglavnom uspeva da ostvari blagostanje.

Lav—konj (23.7.-23.8.) izlazi iz kože, ako neko pred njim ne popusti. Voli borbu i izaći će kao pobednik. Neka košta šta košta. Zajednički život sa njim nije lak.

Devica—konj (24.8.—23.9.) leži mu matematika i sopstveni uspeh izračunava sa sigurnošću. Omiljen je, a i ako ponekad nekome naškodi, oni ipak veruju, da im je on najbolji prijatelj.

Vaga—konj (24.9.—23.10.) šarmantan je i – kako se čini – osećajan, ali uvek nameće svoju volju. Njegova želja za avanturama se često ograničava samo na osvajanje drugog pola.

Škorpija—konj (24.10.—22.11.) može u ljubavi slepo da srlja u propast. U poslu mu niko nije dorastao. Ako je jednom shvatio da je nešto ispravno, nikada više neće odustati od toga.

Strelac—konj (23.11.—21.12.) tvrdoglavo sledi svoj cilj. Niko ga neće zadržati, posebno što je uopšte vredniji od svojih konkurenata.

Jarac—konj (22.12.—20.1.) dozvoljava da mu postavljaju dodatne prepreke, da bi dokazao svoje sposobnosti. Padovi se tu ne mogu izbeći, ali svi se uče na sopstvenim greškama.

Vodolija—konj (21.1 .—19.2.) juri i prodire i sjajno se snalazi na trkačkoj stazi života. Zbog velikog egoizma, ponekad lakoumno gubi simpatije.

Riba—konj (20.2.—20.3.) sanja o avanturama, koje doživljavaju drugi konji. Pre nego što nešto počne, o svemu dobro razmisli. To ima svojih prednosti, ali usporava pravi put ka uspehu.

PARTNERI KONJA

Pacov se jedva može naći uz konja. Oni bi jedan od drugog mogli da uče, konj od pacova, kako se šarmantno provlači kroz život, a pacov od konja, kako se uživa život.

Bivol je takođe gladan uživanja, kao i konj. To ipak nije dovoljno da se izjednače temperamenti — lagana postojanost bivola i neobuzdanost konja.

Tigar i konj — to obećava vatreno partnerstvo. Zajedno mogu da naprave karijeru ili da propadnu, jer suviše rizikuju.

Zec u početku smatra da je konj privlačan i vedre naravi, sve dok ne oseti aroganciju, s kojom konj gleda na malog zeca.

Aždaja dozvoljava da konj radi šta hoće, sve dok ne počne da joj ide na živce svojim egoizmom. Uprkos tome, ovo partnerstvo je uspešno dok traje.

Zmija se sama uvlači u srce konja. Ali ona će ostati ovde, sve dok konju uspeva da izigrava ravnopravnost.

Konji između sebe sve rade u galopu. I može se s punim pravom tvrditi, da je u većini njihovih veza sve u redu.

Koza ima isti smisao za romantiku kao i konj. Izgleda kao da konju uvek nesebično povlađuje, ali to samo tako izgleda.

Majmun sa konjem vodi bezbrižan život. Vole se, zabavljaju i po mogućstvu ostaju površni. Jedna ne naročito ozbiljna veza.

Petao traži konja, nalazi ga i ide s njim po svetu, jer nijednog ne drži mesto. Skoro da nema dosade, ali ponekad ima svađe.

Pas je zaštitnik – konj će se s njim prijatno osećati. Čak će se usuditi na skok iz dosadne svakodnevnice, pas će to razumeti i ostati veran.

Svinja voli udobnost, a konji najuzbudljiviju stranu životota. Tu se puno toga ne slaže – kad ne bi bilo ljubavi, koju oboje, i pored svih suprotnosti, osećaju jedno za drugo.

 

UČTIVA KOZA

14.2.1907 –   1.2.1908

1.2.1919 – 20.1.1920

18.2.1931 – 6.2.1932

5.2.1943 – 25.1.1944

24.1.1955 – 11.2.1956

9.2.1967 – 29.1.1968

28.1.1979 – 15.2.1980

15.2.1991 – 3.2.1992

Koze po soijašnjosti izgledaju učtive i dostojne ljubavi. Sve dok im ide dobro, radosne su i bezbrižne. Ali moraju se gajiti i negovati, inače se može desiti, da izbije ona nesrećna sklonost, koja leži u duši svake koze: Ona rado mekeće, kritikuje i zamera, i ni sa čim nije zadovoljna.

Kod mnogih koza ova sklonost ostaje sakrivena čitavog života. Tada su one najbolji partneri, najzlatniji supružnici, najprivrženiji saradnici. Ako duša koze izađe na svetlost dana, to je dokaz, da se sa njom nije ispravno postupilo i da ona ima razloga za nezadovoljstvom. Kao što smo rekli: Koze se moraju negovati i uvek im u pravo vreme davati pravu hranu.

Šefovi koza znaju, šta su one u stanju da urade, da bi mogle biti duša posla, samo ako im se dopusti da stvaraju i deluju u miru. Koze su veoma izdržljive, one izvršavaju ono što drugi planiraju. Tu nema šta da se zameri. Samo kada slede sopstvenu karijeru, uglavnom zaostaju, jer ponekad sebi ne veruju dovoljno i ostaju na mestu, koje im je dato.

Zato koze samo u izuzetnim slučajevima postaju šefovi.

Najbolje je da traže mesto u selu ili u državnom gazdinstvu. Kao službenici ostaju zalepljeni za stolicu, kao zanatlije su pouzdani. Sede u tehničkim i projektantskim biroima i svuda gde su potrebni saradnici, koji logično razmišljaju, a tako i rade.

Koze su umetnički obdarene i sklone su pisanju, pri čemu ponešto napišu iz duše. Ali one se oesećaju prijatno i tamo gde nisu rado viđene: kao kućni prijatelj ili najbolja prijateljica.

Najlošija crta koza je što se teško odlučuju. Često dugo oklevaju, a ponekad im voz ode i koze ostaju same na peronu.

Tako je i u ljubavi. Koze su veoma umiljate, kada veruju da su našle onoga koga mogu da vole — naime, na početku koze ništa ne znaju sigurno! One pokušavaju sa upecanim, ali kada utvrde da je on jedna umorna riba, koja se prijatno oseća samo u mutnim barama, brzo ga skidaju sa udice i bacaju tamo odakle je i došao.

Ali ako nađu negovan dom, za kojim su oduvek čeznule, one će procvetati. Dobro je da ima bar mali vrt ili veliku šumu u blizini. Koza mora da ima izlaz u zelenilo — večno mlada priroda je njen elemenat.

Koze rado pomažu i njihov savet je cenjen u svim životnim situacijama. One nisu vezane za novac, ali znaju da ga ce-ne, ako im obezbeđuje samo malo blagostanja, gnezdo, u kome se one prijatno osećaju i bar malo mogu da razmaze svoju porodicu.

Žene rođene u znaku koze su najbolje domaćice i majke. Može im se poveriti račun u banci, one će s najvećom tačnošću voditi kućni budžet. I one će svom suprugu ponuditi dom, kao kutiju s nakitom.

Ovde se slažu muškarci i žene, rođeni u znaku koze: Oni se često zaljubljuju, ali svoje srce gube u stvari samo jednom – suviše je jak oklop kojim se okružuju.

Onaj ko ga probije, mora da bude nešto posebno. Ono što je potrebno da partner kozinog srca poseduje, jeste dar za osećajnost. Koze su lako ranjive, s njima se mora pažljivo postupati i predviđati njihova ćudljiva raspoloženja, a nedostatak odlučnosti otkloniti sopstvenim brzim odlukama.

Koze vole sopstveni dom, ali nikada nisu sasvim zadovoljne. Nisu sa drugima, ali nisu ni sa sobom. Njihovo raspoloženje se menja iz jednog trenutka u drugi. Ako su kod kuće iznenada počinju da prebacuju partneru da uopšte više ne izlaze, da ne idu na igranke, u pozorište, da ne sede za svojim stolom u restoranu. Kada ih izvede, onda mu kaže da je doduše lepo izaći jednom iz kuće, ali kod kuće je ipak kod kuće.

Ceo svoj život koze ostaju pesimisti, njihov optimizam se ograničava samo na nejasne nade, na dobitak na lotou i još lepši dom od onog koga već imaju, na mnogo Ako i Ali.

Kozama bi trebalo dati hrabrost, hrabrost ka bržem dela-nju, onda bi mogle da postignu mnogo više. Trebalo bi da nauče da život uzmu onako kakav zaista jeste i da se ne prepuštaju snovima. Treba da budu manje zatvorene, odnosno, otvore svoje srce. Ali to bi značilo da rade protiv svoje prirode.

KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU KOZE?

 

Deca rođena u znaku koze moraju se od samog početka ohrabrivati na nova dela, onda će oni uraditi svoj zadatak u školi, kod kuće i u igri. Vredni su i kući donose dobre ocene. Deca rođena u znaku koze imaju samo malo pravih prijatelja, koje sumnjičavo odabiraju, ali može se desiti da i pored toga naiđu na pogrešno, i podležu njegovom zlo-namernom nagovaranju. Ono što je najbolje kod dece rođene u znaku koze, to je što su veoma vezani za svoju porodicu, a ponekad se suviše drže majčinog skuta. To se menja tek u tinejdžersko doba, ali ona nikada neće sasvim odložiti nevidljivi štit, na kome piše „mamin ljubimac“.

 

 

KOZA U NAŠEM HOROSKOPU – OD OVNA DO RIBE

Ovan—koza (21.3.—20.4.) je oličenje žestine. Kod nje seva i grmi, a kod drugih udara. Ponekad su ljubazne i drage, i onda imaju uspeha.

Bik—koza (21.4.—20.5.) rado lenčari i sunča se, s obzirom na postignuta dela. Cenjena je kao privrženi partner. Potreban joj je neko ko će je hrabriti.

Blizanci—koza (21.5.—21.6.) rado se smeje, a ponešto smatra smešnm. Ima mnogo prijatelja, koje po mogućstvu iskorišćava prema snazi. Rado daje poklone, ali još više voli da ih prima.

Rak—koza (22.6.-22.7.) često se prepušta sumornim mislima. I najmanji prekor može da je oneraspoloži, jer sve uzima suviše lično. Uprkos tome, što je najbolja koza, spremna da pomogne, vredna ljubavi i verna.

Lav—koza (23.7.—23.8.) ne treba je zadirkivati. Njeno egocentrično biće je često samo igra. Ona je od svih koza najuspešnija, jer ima samo jedan cilj, a taj je da ide naviše.

Devica—koza (24.8.—23.9.) ne može se lako prevariti. Sklona je melanholiji, ako nije onako kako je ona htela. Ako se razočara, naljuti se i povlači u sebe.

Vaga—koza (24.9.—23.10) je pravi uživalac. Njen smisao za pravednost dozvoljava joj da ponekad puca preko cilja. Uvek nalazi nekog koga voli – često i dvojicu istovremeno .

Škorpija—koza (24.10.—22.11.) zna da utiče na druge. Ne treba je razočarati, jer škorpija-koza ne zaboravlja ništa. Tu se iz ljubavi može izroditi mržnja.

Strelac—koza (23.11.—21.12.) brzo treba da se veže za nekog ko će je hrabriti. Pouzdan partner može je hrabriti i pomagati da se penje lestvicama uspeha.

Jarac—koza (22.12.—20.1.) bolje se probija od drugih koza. Zato uglavnom i stignu daleko. Ako sopstveno umeće nije dozvoljeno, jarcu-koza pomoći će živa fantazija.

Vodolija—koza (21.1.—19.2.) ima ćudi velike gospođe, mada je veoma ljubazna i može da ostavi dubok utisak na okolinu. Ima mnogo tajni.

Riba—koza (20.2.—20.3.) je umetnički tip, sa svim prednostima i nedostacima. Kličući do neba, ona kuju veličanstvene planove, da bi na smrt ožalošćena, ustanovila, kako praksa izgleda sasvim drukčije.

PARTNERI KOZE

Pacov na kozu deluje pomalo odbojno, čak i kada joj se udvara. U vezi pacov-koza pomalo miriše na krizu.

Bivol uvek želi glavom kroz zid. To plaši kozu. Njeno raspoloženje je ponekad takvo, da bivola tera iz kuće.

Tigar je sušta suprotnost kozi. I tu skoro da nema ničeg zajedničkog. Tigar bi morao da pokaže mnogo više osećajnosti, da bi kozu trajno zadržao.

Zec je na istoj talasnoj dužini, kao i koza, koja je privržena kući. Dobro se slažu, prave planove i ponekad ih uspešno sprovode.

Aždaja veoma voli kozu, ako – što je retko – jednom dospe do nje. To čine mnoge suprotnosti! Uz aždaju koza može nešto i da postigne.

Zmija će morati da preuzme vodstvo, da bi kozu koja okleva, u izvesnoj meri prisilila na sreću. Ako je nešto postignuto, može biti dobra veza.

Konj bi kozi mogao biti idealan partner. Što kozi nedostaje na energičnosti, konj ima u izobilju, a uz to i romantična osećanja.

Koze među sobom mekeću jedna na drugu. Uprkos tome, razumeju se prekrasno. Preko sitnih prepirki, zaboravljaju probleme svakodnevnog života.

Majmun unosi život u kuću, koju koza rafinirano pretvara u otmeni salon. Na žalost, u ovoj vezi često ponestaje novac.

Petao je ponosan na šarmantnu kozu, ako ju je osvojio. Ali onda počinje borba za premoć, dok se petao jednom ne nakostreši.

Pas je verni pratilac kozi. Ništa više, ali ni manje. On je često suviše direktan, a to može da povredi osetljivu kozu.

Svinja sa kozom nalazi skoro totalni sklad. To je možda ljubav na prvi pogled i nije potrebno da se dugo traži, da bi se našli.

 

SNALAŽLJIVI MAJMUN

14.2.1886 – 1.2.1897
2.2.1908 – 21.1.1909
21.1.1920 – 7.2.1921
7.2.1932 – 25.1.1933
26.1.1944 – 12.2.1945
12.2.1956 – 30.1.1957
30.1.1968 – 16.2.1969
16.2.1980 – 4.2.1981

Ne postoji niko ko ima tako mnogo ideja, kao snalažljivi majmun. Ali u njegovom uzbudljivom životu, uglavnom mu ne ostaje vremena da sve sprovede, a ni da se koncentriše na pojedinosti. Jer on je nemirnog duha i nikada se dugo ne zadržava na jednom mestu. (jebivetar )

Svuda vole druželjubivu prirodu majmuna. On najbolje priča viceve, rado ide na zabave, u svako vreme spreman da pomogne. Ali iza ovog tako ljubaznog bića, u stvari se često krije osoba koja prezire ljude, voli samo sebe i oseća se nadmoćnom u odnosu na druge, pa čak i kada to nije.

Majmuni su pametni, ne mogu se lako prevariti. Oni znaju mnogo i načitani su. S njima se ne treba upuštati u prepirke – majmuni će dobiti, jer se oni prepiru samo onda, kada su sigurni u svoju pobedu.

Za njih je svako sredstvo opravdano, kada za sebe vide makar jednu prednost. Zato se služe obmanama, kada im sopstveno znanje više ne pomaže. I kada ih sve izneveri, počinju debelo da lažu.

Oni to ne uzimaju ozbiljno. Neki ih smatraju udarenim, ali kada treba da dokažu takvu tvrdnju, naći će se u neprilici, majmunima se ne može ništa dokazati, oni će naći izgovor i na kraju će tužilac ispasti glup.

Izbor profesije majmunima nikada ne pada teško. Ima ih svuda gde je potrebna moć ubeđivanja – kao prodavci, samostalni trgovci ili reklameri časopisa. Kao političari i državnici stvaraju istoriju, kao hohštapleri i ženidbeni prevaranti pričaju priče.

U svim duhovnim profesijama osećaju se prijatno, a na daskama koje život znače, takođe umeju da budu ubedljivi.

Šefovi cene, kako žene tako i muškarce rođene u znaku majmuna, kao prave majstore improvizacije, kao ljude iz kojih samo izbijaju ideje i koji se, svakako, nikada ne osećaju prijatno u jednoj oblasti ili na jednom mestu.

Promenom mesta skupljaju iskustvo, koje će jednom uložiti u sopstveni posao, a počeće ga sa velikim dugovima, ponekad prevelikim za jedan broj. A onda majmun bankrotira.

Najlepša crta majmunovog karaktera je, da nikada ne klone duhom. Uvek se dočekaju na noge i postepeno se ponovo uzdižu. Niko brže od snalažljivog majmuna ne može da savlada udarce.

Majmuni su retko familijarni i iz toga bi se moglo zaključiti, da u ljubavi nikada nemaju pravu sreću. Ali nije tako. Svuda je omiljen zbog svoje živahne prirode i drugi pol sigurno pada na to. Sa majmunom se vodi veseo život, ali sve pomalo odiše površnošću.

Majmun bezuslovno ne želi brzo ulaženje u čvrstu vezu, draži mu je neobavezan flert, nego prva ljubav sa usklicima do neba. Muškarci i žene rođeni u znaku majmuna rado izbegavaju odgovornost, koju brak ipak nosi sa sobom.

Vernost nije jača strana rođenih u znaku majmuna. Oni radije skaču s drveta na drvo, a to je ono za čim čeznu.

Ipak, majmuni nisu tako loši. Vremenom se čak mogu navići na vernost. To zahteva dugi proces promene mišljenja, na čijem kraju se majmunu čini da je uhvaćen u nevidljivi kavez. Treba mu prepustiti ovo mišljenje, jer ga je sam izgradio.

Očevi i majke rođeni u znaku majmuna, nisu baš najbrižniji. Uprkos tome, neće dozvoliti da deci nešto nedostaje. Deca rođena u godini majmuna biće slobodnije vaspitavana od druge dece i brže će se osamostaliti.

Majmuni se često zaljubljuju, ali njihova strast nikada ne traje dugo. Kao što u poslu često menjaju, takvi su u seksu. Zapale se, tinjaju jedno vreme, da bi na kraju ostao samo pepeo. Razumljivo je, što sudije za razvod braka imaju mnogo pola sa osobama rođenim u znaku majmuna.

Majmuni su dobri prijatelji, sve dok su sami ubeđeni u vrednost tog prijateljstva. Svojoj okolini se pokazuju kao veseli ljudi, uvek orni za šalu. Ali iza svoje veselosti uglavnom kriju sopstveno Ja, koje zna samo za sebe.

Ne bi bezuslovno trebalo uzimati sve ozbiljno što majmuni urade i kažu, već spoznati površnost, koja odudara od unutrašnjosti. Ako ste sa majmunom, ne postavljajte nikakve moralne principe, već učestvujte u njegovoj igri. To bi ga moglo zbuniti i odneti tamo gde želite: ne na stazu večnih vrlina, ali bar u prijatno partnerstvo.

S majmunom treba biti optimista i uživati život do mile volje. Jer majmuni vole život. Zašto ne i veseli život u dvoje.

KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU MAJMUNA?

 

Deci rođenoj u znaku majmuna potrebno je više ljubavi, ali i više pažnje nego drugoj deci. Oni se od najranije mladosti moraju navikavati da postoji i nešto drugo, osim sopstvenog Ja.

U školi su ili najbolji ili najveće lenštine. Ne postoji nešto između. Deca rođena u znaku majmuna su inteligentna, što ne znaju, nadoknađuju veštim improvizacijama. Njihovi drugovi ih vole zbog lakrdija i raznovrsnih budalaština, koje priređuju, a ne bivaju uhvaćeni. Toplina porodičnog gnezda im prija, samo dok nemaju profesionalni cilj pred očima. Tada ih treba pustiti da odu; majmuni iznad svega vole slobodu i žele da se izbesne bez opterećujućih veza.

 

MAJMUN U NAŠEM HOROSKOPU – OD OVNA DORIBE

Ovan—majmun (21.3.—20.4.) galami rado i tako pokušava da zaplaši svoju okolinu. Puno toga započinje, ali nije posebno istrajan. Posle čestih promena pozicije, uglavnom dospeva visoko.

Bik—majmun (21.4.—20.5.) ima šesto čulo za novac i postojane vrednosti. Kod njega se otkriva veća pouzdanost nego kod drugih majmuna. Puno radi sa osećanjem, što ga čini vrednim ljubavi.

Blizanci—majmun (21.5.—21.6.) zna da se istakne, često menja radno mesto, partnera mišljenje. Njegovo pravo, nemirno Ja se krije iz preterane veselosti.

Rak—majmun (22.6.—22.7.) nalazi mnogo prijatelja, jer pokazuje i dokazuje srcem. Samo što u njegovoj duši ponekad vri; onda budite oprezni pred ovim majmunom, koji izgleda dobrodušno i čuvajte se njegove egoistične želje za postizanjem cilja.

Lav—majmun (23.7.—23.8.) baca se u svaku avanturi i ne ustručava se ničega. Njegova ljubav je posednička, njegovo stremljenje ka slavi i ugledu ruši sve pred sobom.

Devica—majmun (24.8.—23.9.) je pouzdanija od drugih majmuna, ali lako ranjiv. Najlakše se može obuzdati. Onda je veran i privržen, ali vrlo promenljivog raspoloženja.

Vaga—majmun (24.9.—23.10.) je veselost zakupio za sebe. On tako šarmantno ume da kaže neistinu, da se na njega ne možete naljutiti. Radi mnogo, da bi sebi priuštio luksuzan život.

Škorpija—majmun (24.10.—22.11.) ne može mu se uvek verovati. On stremi ka cilju, i bez ikakvih skrupula, ako se radi o njegovom uspehu. Cenjen je kao vatreni ljubavnik, ali u braku manje.

Strelac—majmun (23.11.—21.12.) voli da bude u prvom planu. Duhom i šalom ubeđuje na profesionalnom planu. Kolege su njime najpre oduševljene, sve dok ne osete čvrste laktove.

Jarac—majmun (22.12.—20.1.) ne skače brzo kao drugi majmuni, ali je cenjena njegova temeljitost. Pokušava da izvesnom ozbiljnošću vlada životom. To mu i uspeva uz pomoć razuma.

Vodolija—majmun (21.1.—19.2.) često ga pregazi sopstve-na lakomislenost. Ljudi ga vole, ali ga nikada nemaju samo za sebe. Ne dozvoljava zalaženje u njegovu intimu. To ga čini opasnim.

Riba—majmun (20.2.—20.3.) rado se igra i neozbiljno dolazi do postojanih vrednosti. Ima više duše nego drugi majmuni i majstori su u veštini nagovaranja. Onaj koga vole, biće srećan u njihovom društvu.

PARTNERI MAJMUNA

Pacovi su razigrana bića, što majmuni vole. Osim toga, oni shvataju luckaste šale majmuna, kao ćudljivi dodatak saputnika vrednog ljubavi.

Bivol je za skakutavog majmuna tako uzbudljiv, kao lutke u muzeju voštanih figura. Bivol je vezan za zemlju, dok se majmun pentra ka visinama.

Tigar sasvim ne razume šalu – naročito, ako je na njegov račun. Tigar i majmun se često svađaju, ali uvek s puno ljubavi slave pomirenje.

Zec vrti glavom i smeje se kada majmun pravi ludorije. Kod zeca majmun nalazi dom, koji mu otvara vrata za svet.

Aždaja majmuna nikada neće razočarati u ljubavi. U kući aždaje majmuna može biti veoma nemirno, a onda jedno od njih mora da povuče kočnicu za slučaj opasnosti.

Zmija je za majmuna u svakom pogledu veća za čitav broj, što njemu prija. Ali samo s humorom se zmija ne može pridobiti.

Konj s majmunom rado igra, i one intimne strastvene igre, koje se završavaju pred oltarom. Oboma treba poželiti, da medeni mesec večno potraje.

Koza često ne miriše majmuna, jer je on suviše površan. Kad bi joj ponudio negovani dom, već bi ponešto bilo bolje.

Majmuni se međusobno strastno vole i uvek pronalaze nove ljubavne igre; Oni samo ne treba da preteruju, nego da se u pravo vreme prebace na ozbiljnu stranu života.

Petla majmun po pravilu očupa, ispeče na ražnju i sladi se njime. Ono što je tu smešno: petlu se ovo dopada! Ako to nije ljubav …

Pas se može izuzeti, kada ima svoj dan. Desi se da i on ima svoj dan. Majmun to brzo primeti, ali, da li je to dovoljno za ceo život?

Svinja majmunu donosi sreću, ali i ovakva svinja, koja donosi sreću, želi da joj se nešto ponudi. U tom pogledu duhovitom majmunu ponekad ponestane daha.

 

PONOSNI PETAO

2.2.1897 – 21.1.1898

22.1.1909 – 9.2.1910

8.2.1921 – 6.2.1922

26.1.1933 – 13.2.1934

13.2.1945 – 1.2.1946

31.1.1957 – 18.2.1958

17.2.1969 – 5.2.1970

5.2.1981 – 24.1.1982

Njegovo držanje je pravo, njegov pogled prodoran, njegovo ponašanje kraljevsko. Ponosni petao želi da ga okolina poštuje.

Pogledajte tog čoveka od jednog cola, kako se drži uzvišeno u odnosu na sve ostale. Petlovi vole pompu, sopstveni dom opremljen dragocenim nameštajem i mesto, sa koga će vršiti izvestan uticaj na druge.

Mogli bi da stoje na samom vrhu, kada sami sebi ne bi otežavali sve. Petlovi su navikli na težak rad i veruju da će kroz njega postići uspeh. Ali dok oni rade ne dižući glavu, drugima u životu ide lakše i bave se svojom karijerom. Zbog toga se petlovi nalaze u podređenom položaju.

Često traže sigurnost, kao državni službenici ili policajci. Mogu se naći u frizerskim salonima i u ugostiteljstvu. Njihovi čelični nervi osposobljavaju ih za lekare i druge profesije, u kojima ima krvi. Imaju zdrav stav prema novcu, što je potrebno za sreću.

Rođeni u znaku petla su neumorni, kada treba da obezbede malo blagostanja, ali su suviše ponosni, da bi za ovo prosjačili. Sve vole da stvore sami, da se nikome ne bi zahvaljivali. Poklanjaju svoju poslednju košulju, ali sami ne vole da primaju poklone.

Pohvala je za njih najlepši poklon, koji im se može dati. Oni ga primaju sa gestom visokog poštovanja. To im laska i zato padaju na taj štos kod ljudi, koji svojim laskanjem žele da učine petla slepim za činjenice i da ga vide kako se šepuri, dok oni spremaju čorbu, u kojoj žele da vide i kuvanog petla.

Dok on shvati o čemu se radi i zatraži da mu se polože računi, od svega toga nema više ni traga ni glasa, ili ga ponovo obrlate laskanjem. Shvatate li sada, zašto petao ne postiže mnogo?

U ljubavi to, naravno, nije slučaj. Ovde su muškarci i žene rođeni u znaku petla u izvesnoj meri glavne ličnosti u društvu. Tu oni laskaju i udvaraju se, retke cvećke, a zreli plodovi sami padaju.

Petlovi su izvanredni ljubavnici i osvajaju krhke lepotice. Ko petlu potpadne i dalje će sanjariti o njemu, ako ga ovaj napusti – da bi, možda samo za kratko vreme – usrećio nekog drugog. Muškarci rođeni u znaku petla najprijatnije se osećaju u društvu žena. Rođenima u znaku petla muškarci su dosadni konkurenti. Zato ovi muškarci imaju samo malo prijatelja, ali je zato nepregledan broj njihovih prijateljica.

I žene rođene u znaku petla imaju sreće u ljubavi. Ali za razliku od muškaraca, rođenih u ovom znaku, one ne lepršaju od jednog do drugog, već traže stalnog prijatelja.

Na ljubavnom polju žene pre mogu da izgube nešto od svog ponosa, nego muškarci. One će za svog supruga ići kroz vatru, brinuti o njemu i čak mu prati noge, ako on to želi. Od sve te silne brižnosti za suprugom, pomalo zaboravljaju drage mališane, koji su takođe u porodici.

One su dobre majke, ali deca su im uvek na drugom mestu, na prvom je čovek koga vole.

Petlovi su željni znanja. Oni nikada ne bi počeli nešto, što prethodno već nisu detaljno prostudirali. Oni žele da učestvuju u razgovoru, da dokazuju koliko su vredni. Ponekad svojoj okolini izgledaju kao pravi hvalisavci, koji svuda zabadaju nos. Zato izgleda da su neautentični i arogantni.

Neki petlovi žive sa puno rizika. To su borbeni petlovi, koji svojom agresivnošću zgražavaju okolinu. Čak se ne ustežu da povrede najboljeg prijatelja. Ovi petlovi su – hvala bogu – u manjini!

Većina petlova je i pored pokazivanja svog ponosnog ponašanja, dobrog srca i spremna da pomogne. Treba ih prepustiti njihovom radu i ukazivati im malo pažnje. Nikada ih ne treba izazivati da ne bi reagovali sitničavo.

Treba im ostaviti njihove male snove i romantična oseća-nja, koja čuvaju najdublje u sebi. I onako se celog života malo smeju, jer uvek imaju nešto da rade. Strašno bi voleli da lenstvuju, ali to bi bilo protiv njihove prirode.

Pustimo ih da se smeju – rekli smo. Samo, nemojte se nikada smejati petlu. On Vam to neće oprostiti. Ako se radi 0 njemu, ne razume šalu.

I najzad, petla ne treba krivo shvatiti. On nikada ne misli ozbiljno, kao što ponekad kaže. Ima samo redak dar da izaziva nezadovoljstva, pa neka košta šta košta. Posle toga mu je žao.

Ako naiđe na razumevanje, vremenom će izgubiti neke loše navike. Jer petlovi su pomalo i ono, kakvim ih čini njihova okolina. Moraju se voleti, da bi se saznalo kakvi su oni u dubini duše.

KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU PETLA?

 

Deca rođena u znaku petla vole roditelje, koji im stvaraju raj na zemlji. Ne poznaju lažnu skromnost. U školi prolaze, ali ono što drugi s lakoćom postižu, oni moraju da steknu teškim radom. Prijatelje nalaze uglavnom među slabijima, koji se dive hrabroj prirodi petla. Jer vrlo se brzo budi ponos u srcu malog petla.

Nemojte ih povrediti, naprotiv, pokušajte da ih usmerite na pravi put. Konačno, njima je potrebno nešto na šta će biti ponosni, otprilike uzor roditelja ili dobro svedočanstvo u školi.

 

 

 

 

PETAO U NAŠEM HOROSKOPU –  OD OVNA DO RIBE

Ovan — petao (21.3 — 20.4.) je pronašao borbu petlova. Rado se svađa za svoj život. Treba mu dati pilulu za umirenje u obliku ljubavi ili dobrote, a onda se s njim može lako i postiže se puno.

Bik — petao (21.4. — 20.5.) radi više od drugih petlova, ali više i postiže. Pošto je tolerantan, nalazi puno prijatelja. U braku je pouzdan partner vredan ljubavi.

Blizanci — petao (21.5. — 21.6.) unosi nemir u dom i pre-duzeće. Njegov nemarni duh tera ga na neobične nestašluke. Potrebno mu je putno razumevanja i još više divljenja.

Rak — petao (22.6.— 22.7.) najčešće podleže laskanju pogrešnih ljudi iz okoline. On uvek misli iskreno, ali upravo sa svojom iskrenošću ima najviše problema. Ništa im ne pada s neba.

Lav — petao (23.7.— 23.8.) drži glavu više od ostalih. Njemu se mora pokazati preporuka. Njegov put vodi naviše, ako ume da zadrži novac i ne rizikuje previše.

Devica — petao (24.8. — 23. 9.) razmišlja realno. Njegov ponos se ograničava na pohvale za učinjena dela. Ponekad je zamišljen i povlači se pred prezrenim svetom.

Vaga — petao (24.9. — 23.10.) uživa život u pravom smislu, udvara se i poklanja svoju naklonost, čas ovom, čas onom. Sluša šaputanja drugih i to mu može naškoditi.

Škorpija — petao (24.10. — 22.1 1.) ubeđuje svoju okolinu duhovitošću i dosetljivošću. Ono što kaže ima početak i kraj. Uknjižiće mnoge uspehe. Podstrekavanje i bockanje mogu malo zasmetati.

Strelac — petao (23.11. — 21.12.) želi da osvoji svet za sebe. Voli avanture i putovanja. Ponekad kući nosi mnogo novca i slavu, ponekad samo iskustvo za budućnost.

Jarac — petao (22.12. — 20.1.) nerado dozvoljava da neko zaviruje u njegove karte. Cesto je pravi finansijski genije. Zna da sačuva držanje i u odnosu na svoje bližnje oseća se uzvišen.

Vodolija — petao (21.1. — 19.2.) želi da bude shvaćen. Onda je najbolji partner među petlovima, ako ne i najpouzdaniji. Treba ga postaviti na postolje.

Riba — petao (20.2.—30.3.) sanja više od drugih petlova, više je osećajan, a samim tim i ranjiv. Sateran u tesnac, zna da se bori. Na kraju uvek uspeva.

PARTNER  PETLA

Pacovi zaista mogu biti čarobni partneri ponosnog petla. Oni previđaju ono što je na njemu površno, a lukavstvom savlađuju njegov egoizam.

Bivol i petao su u paktu celog života. Skoro slepo se razumeju i previđaju tako brojne obostrane slabosti.

Tigar se nada podređenoj ljubavi petla. Kod ovog je nada upravo obrnuta. Oboje bi u svom životnom savezu morali ponešto da precrtaju od sopstvenog ponosa.

Zec skoro ne može da pređe preko toga, ako petao u svom ponosu povredi njegova osećanja. U ovoj vezi bi jedno za drugo morali imati više razumevanja.

Aždaja će petla u granicama učiniti srećnim. Ona će se pre svega pobrinuti, da se petao postepeno penje lestvicama uspeha.

Zmija, do duše, nije najlošiji partner za petla, ali do ljubavi sa usklicima do neba neće doći, pre će to biti veza iz koristi.

Konj tu i tamo petlu ukrade poneki pogled, ali to mu ništa ne znači. Kada se nađu, imaju puno zajedničkih ideja.

Koza ima dublja osećanja, zato će je petao jednog dana razočarati. Samo od njega zavisi hoće li se promeniti. Ali on je za to suviše ponosan.

Majmun petla u izvesnoj meri vrti oko prsta. Često s njim zbija šale, a to se starom momku dopada.

Petlovi između sebe vole borbu. Bore se sve dok jedan od njih ne popusti. A onda onaj očerupani zbriše.

Pas laje na petla, ništa uzbudljivije se od njega ne može ni očekivati. Kod psa bi petao mogao izgubiti svoje najzanosnije perje.

Svinja jedino ne može da izdrži, kada joj petao priđe suviše direktno. Ima mnogo taktičnog osećanja, koja petao vrlo lako može da povredi.

 

 

VERNI PAS

22.1.1898 – 9.2.1899

10.2.1910 – 29.1.1911

7.2.1922 – 14.2.1923

14.2.1934 – 4.2.1935

2.2.1946 – 21.1.1947

19.2.1958 – 7.2.1959

6.2.1970 – 26.1.1971

25.1.1982 – 12.2.1983

Ono što je neobično u životu psa: Želi svima da ugodi, a onda vidi, da nije bio na pravom putu. To kod psa izaziva prkos, on reži i laje na bližnje koji nemaju razumevanja, ali ne ujeda. Posle toga mu je žao zbog svega – psi ne vole svađu, i ako je sami započinju.

Psi su dobrodušni verni, pre svega. Dozvoliće da ih rastrgnu zbog njihovih najbližih, i zaštiti ih, ako im se čini nepravda. Oni će ih čak braniti, ako su ovi ukrali srebrnu kašiku i tvrdiće da je pokradeni sam kriv za krađu, jer je na svoje srebro mogao bolje da pazi. Onog koga psi vole, voleće ga do krajnjih granica.

Ljudi rođeni u znaku psa su nesebični, oni zastupaju stvari u čiju ispravnost su ubeđeni do kraja. Stoga ih ima među šefovima sindikalnih organizacija, neustrašivim parlamen-tarcima, učiteljima i sudijama, filozofima i piscima. U ovom znaku je rođeno na stotine novinara-kritičara.

Rođeni u znaku psa, pre svega žene, pogodni su za socijalne profesije i naravno za duhovne položaje.

Većina pasa nema vrhunske pozicije, jer oni na lestvicama uspeha zaostaju kao šefova desna ruka. Njima se veruje, jer umeju da ćute o internim stvarima.

Verni psi su neke firme spasili bankrotstva, jer su napravili poredak po svojoj zamisli. Oni neće reći ni jednu reč, ako šef posle otklanjanja loše situacije, sve nazove svojim delom.

Pas se svuda dobro snalazi. On ume da organizuje i popravi čak i ono, što je naizgled propalo. On je umetnik u zanatskim poslovima. I mogao bi biti najveći optimista, kada ne bi nalazio tako mnogo Ako i Ali. Zato svojim bližnjima izgleda kao pesimista, koji se često prepušta sumornim mislima, mudruje.

S vremena na vreme potrebno mu je samovanje, da bi se pribrao i svario ono, što se u njegovoj duši kuva kao negativno. Kada se pribere, naći će izlaze, do kojih inače niko ne bi došao.

U kritičnim situacijama psi ostaju hladnokrvni. Oni će svakoga izvući iz nevolje, jer instinktivno naslućuju tajne puteve kojima se može umaći. Njihovo čulo naslućivanja je veličanstveno.

Psi su najbolji u porodici, ali i ovde je njihova briga i stalna brižnost za dobrobit svakog pojedinca, često pogrešno postavljena. Psi smatraju da njihovi pogledi nisu tako pogrešni i ostaju pri tome. Uglavnom imaju pravo, samo što ne bi trebalo da dozvole, da njihovi bližnji to uvek tako izrazito i osete.

U ljubavi nekima izgledaju suviše na distanci. U njima ipak ključa vulkan vatrene strasti. Pošto vulkani danas izbijaju vrlo retko, to i njihova strast često ostaje sputana. Njihova strast bi morala da se raspaljuje sa mnogo osećajnosti i nežnom umetnošću maženja.

Psi deluju pomalo sramežljivo, intimnosti vole u sumraku ili mraku. U igri u dvoje mrze prejako svetio ili sobe sa ogledalima. Svojim držanjem pokazuju mudru uzdržanost i to očekuju od partnera.

To zajednički život sa njima čini pomalo nekomotnim, jer uvek treba biti pripravan, da bi se pogodili pravi časovi sumraka. Ovo važi za muškarce rođene u znaku psa, ali još više za žene.

Pustite psima osobenjaštvo njihove ličnosti, koje se vrlo retko pretvara u nevaspitanje. Njihovu brižnost uzmite kao poklon. Rođeni u znaku psa biće Vam zahvalni i učiniće sve, da vam prirede raj na zemlji.

Psi mogu da podnesu teške, pravedne reči, ali najpre moraju u sebi da ih svare. Budite strpljivi i čekajte, pas će vam sam doći i biti na usluzi. Nikada psu ne idite uz dlaku, jer će se nakostrešiti kao čelična četka.

Volite ga, kao što on voli vas. Jer pored sve spolja pokazane hladnoće, pas bez ljubavi je bedan kao pas.

KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU PSA?

 

Budite spremni da decu rođenu u znaku psa malo više mazite, jer je njima potrebno više roditeljske zaštite, nego drugoj deci. Rado se igraju sami za sebe, ali ako dođe do toga, priključuju se vršnjacima i učestvuju u nestašlucima ili ih čak sami izmišljaju.

U školi blistaju zbog mudre uzdržano-sti i postaju učiteljevi miljenici. Decu rođenu u znaku psa možete mirne duše malo razmaziti, to je dovoljno za ceo život. Kod pasa će se kasnije tačno uočiti, da li potiču iz brižne roditeljske kuće. Njima je potrebna toplina porodičnog gnezda, da bi kasnije uspešno mogli da izdrže uspešnu borbu.

 

 

PAS U NAŠEM HOROSKOPU – OD OVNA DO RIBE

Ovan—pas (21.3. — 20.4.) čuva one koji su mu povereni, i to sa takvom brižnošću, da se ovi ponekad osećaju kao zatvoreni. To znači: ovan—pas često promašuje cilj.

Bik—pas (21.4. — 20.5.) traži mnogo, ali još više daje. Ljubomora je njegova slaba strana. Nasuprot tome ima i mnogo vrlina: vredan je, istrajan, spreman da razume i pre svega veran.

Blizanci—pas (21.5. — 21.6) ponekad se pokazuje više divlji, nego što u stvari jeste. Krije mnogo protivurečnosti. Često se zaustavi pred samim ciljem i fiksira sebi novi.

Rak—pas (22.6. — 22.7.) vole ga zbog njegovog dobrog srca. Na razum reaguje svojim osećanjima, što može da ispadne pogrešno. Može se iskorišćavati samo do izvesnog stepena.

Lav—pas (23.7. — 23.8.) laje više od ostalih pasa, ali njegov lavež deluje kao grmljavina u pozorištu. U poslu ga muče stresovi, jer se opterećuje i onim, što ne može potpuno da savlada.

Devica—pas (24.8. — 23.9.) tačan je do sitničavosti, svaki deo mora biti na svom mestu. To donekle otežava zajednički život s njim. Voli da se izoluje od okoline.

Vaga—pas (24.9.—23.10.) se mora voleti. Prijatno mu je da se mazi iza peći. Miran dom je njegov svet. Ne ume da kaže Ne i upravo to izaziva konflikte.

Škorpija—pas (24.10. — 22.1 1.) postaje zao, ako njega neko napadne ili njegovu ljubav. Njegova volja pomera brda i planine. U ljubavi traži partnera, koji će s njim bezuslovno ići i kroz vatru i kroz vodu.

Strelac—pas (23.11. — 21.12.) puno toga radi snagom i elanom. Pobeći će od svega, akodođe dotle. Strelac—pas na kraju nije dovoljno istrajan, ali nikada ne klone duhom.

Jarac—pas (22.12. — 20.1.) ne igra se rado. Ozbiljan je i povučen u sebe. U njega se može pouzdati. Njegov pesimizam ga čini zatvorenim. Veruje samo sebi.

Vodolija—pas (21.1. — 19.2.) je podozriv i iza najmanje nesuglasice vidi napad na njegovu ličnost. Njegovi saveti su traženi, njegova inteligencija je natprosečna; u životu postiže uspeh.

Riba—pas (20.2. — 20.3.) sanja o danu, kada neće morati da zarađuje hleb za svoje drage ukućane. Pre nego što se posvađa, radije će za sve reći da i amin.

PARTNERI PSA

Pacovi vole mirnu prirodu psa. Pokušavaju da razvesele često melanholičnog psa, što im sjajno uspeva. Vole se drugarski.

Bivoli su u pogledu temperamenta skoro jednaki sa psima. Uprkos tome, u takvoj vezi ima mnogo problema, koji se s mukom rešavaju.

Tigar se sastaje sa psom, a posle ga ogovara. Kada se na kraju obeleže zone uticaja, sve izvrsno funkcioniše.

Zec ceni vernost psa. Mada sam ne kipti od temperamenta, od psa traži više smelosti.

Aždaja psu stavlja do znanja, da je on za nju mali slabić, koji se s njom ne može meriti. Ali, da li je to zaista tako.

Zmije se postepeno uvlače u srce psa. A onda su uhvaćene za ceo život i više se ne mogu osloboditi vernog psa.

Konj i pas se razumeju u startu. Oni se dopunjavaju i imaju razumevanja za obostrane neučtivosti. Pas i konj su idealni partneri.

Koze sebi dozvoljavaju da odu tu i tamo. A pas to treba da previdi, i onda može doći do veze, koja je posebno trajna.

Majmuni se smeju ozbiljnosti života, koju im pas naglašava, kada preteraju sa svojim šaljivim temperamentom.

Petao ima malo razumevanja za svakodnevni život psa. Njemu je prijatno da leži iza peći, a petlu da se napolju šepuri. Kako to ide zajedno?

Psi se jedni drugima prilagođavaju. Druge ostvaljaju na miru, što i sami sebi žele. To donosi zadovoljstvo prisustva, ali nije uzbudljivo.

Svinje se mogu prilagođavati. One pre svega umeju da cene vrednost psa. Žive jedno pored drugog uživajući.

 

 

POŠTENA SVINJA

10.2.1899 – 30.1.1900

30.1.1911 – 17.2.1912

15.2.1923 – 4.2.1924

5.2.1935 – 23.2.1936

22.1.1947 – 9.2.1948

8.2.1959 – 27.1.1960

27.1.1971 – 18.2.1972

13.2.1983 – 1.2.1984

Ne može se drukčije reći: Ljudi rođeni u godini svinje su fanatici istine. Oni ne mogu da lažu, a ako ponekad i kažu neistinu, pocrvene do ušiju. Crvenilo se, doduše, smanjuje s godinama i većim iskustvom; ali ostaje činjenica, da se svinja čak i kod malih laži iz nužde, ne oseća prijatno u svojoj koži.

Ova bezuslovna ljubav za istinom je razlog, što svinja u svojoj okolini nije od svih posebno omiljena. Istina može da povredi. Osim toga, apsolutno poštenje nije od posebne pomoći. Drugi, kolega i konkurenti, pre će za sebe zadržati svoje mišljenje, dok se bave mutnim radnjama. Oni iznose otrcane tvrdnje, da bi dospeli do cilja. Svinja je uglavnom nemoćna pred ovakvim spletkama.

Uz to treba dodati, da rođeni u znaku svinje često uz oklevanje donose odluke, i to onda, kada još nisu spoznali šta je u jednoj stvari vredno, a šta ne. Ovo odmeravajuće čekanje mnogi ocenjuju kao nesigurnost.

Vidi se da svinjama nije lako. Ali na drugoj strani imaju nezamislivu sreću (narod kaže „imati svinju znači imati sreću“)

Mnogi milioneri na lotou rođeni su u znaku svinje. Rođeni u znaku svinje često postaju jedini naslednici, jer je ostavi-lac nasledstva upravo u poslednjim godinama života upoznao dobrotu i brižnost svinje.

Nemojte samo misliti da je svinja glupa! Ona će u svim profesijama postići nešto značajno.

Njena pravičnost stvara od nje rukovodioca preduzeća, koji misli na socijalni položaj ljudi, šefa punog razumevanja, energičnog lekara, istrajnog istraživača. Kao slobodni umetnik biće tražena na svetskim scenama i upravnicima cirkusa. . .

Muškarci i žene rođeni u godini svinje ići će u životu svojim putem. Ali na putu će naći samo malo pravih prijatelja. Što se tiče čvrstih prijateljstava, rođeni u znaku svinje, su neobično siromašni u kontaktima. To je zbog mnogih razočarenja, koja im priređuju njihovi bližnji, i na koja oni uvek padaju.

U ljubavi je isto tako – teško se odlučuju. Rođeni u znaku svinje moraju započinjati više puta, pre nego što uđu u neku čvrstu vezu. I uglavnom odustanu mnogi, koji su već postali partneri, da bi tek kasnije shvatili šta su izgubili sa rođenim u znaku svinje.

Muškarac rođen u znaku svinje u braku se razvija u uzornog supruga. Žene rođene u znaku svinje su najbolje majke koje se mogu zamisliti, drage supruge. Muškarci rođeni u znaku svinje su verni i popustljivi. Oni žele da svojoj porodici naprave raj na zemlji, ali ponekad nema dovoljno novca, jer je raj suviše skup.

Ono što rođeni u znaku svinje ne mogu da izdrže, to je svađa i rasprava. I zato u poslu i braku biraju najmirniji način, što tek onda može da razbesni nekog, koji situaciju smatra čistom tek posle svađe. Upravo takvi ljudi će rođenim u znaku svinje reći, da su slabići i lošeg karaktera.

I sama svinja, zbog mnogih razočarenja, može početi da prezire ljude. To bi moglo da smeta njenoj karijeri, ali i međuljudskim odnosima.

Svinje vole život i ne preziru uživanja. I pored toga, raskošnih svečanosti se užasavaju, mnogo više vole roštiljade kod kuće. Često mogu satima nemo sedeti u fotelji i ne raditi ništa, sanjariti. Ali ako imaju neki problem, raspraviće ga sa partnerom uz obilje reči.

Rođeni u znaku svinje su pažljivi slušaoci. Ako sami o nečemu govore, raspredaju to naširoko i pokušavaju da sve objasne u detalje, a drugi od svega toga neće skoro ništa razumeti:

Toliko je opširan njihov govor.

A svinje još umeju i da se smeju same sebi. One su dobri prijatelji onima koje vole. Ne mogu da raspale: velike strasti. Oni oklevaju i nadaju se, da će se sve samo po sebi rešiti.

Oni smatraju, da je šarmantni nered bolji od sitničave tač-nosti. Ponašaju se ležernije od svoje okoline. Moda koju kreiraju rođeni u znaku svinje je neobavezna, ali ipak šik.

Rođeni u znaku svinje treba uvek da paze na težinu, jer su u poodmaklim godinama, pre svega, skloni opuštanju. Moraju se takođe čuvati otrova uživanja.

Neki od rođenih u znaku svinje ispijaju žuč ovog sveta punog nerazumevanja, a onda se moraju podvrgnuti kuri mršavljenja.

Svinje, kako mi kažemo, često oklevaju vrlo dugo. Ali ako su jednom doneli neku odluku, onda je ona neoboriva.

Oni će znati da je brane pred svim i svačim. Imaju dovoljno sa-mopoverenja, umeju da se probijaju, ali su i dovoljno pametni da prave kompromise.

KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU SVINJE?

 

Najpre da kažemo: Decu rođenu u znaku svinje nije potrebno vaspitavati, već ih treba samo ubeđivati. Jer ne postoji ništa uviđajnije od ovog deteta. Ono je privrženo, zna da ceni dobar dom i ume da misli sopstvenom glavom. Nepravde ne može da izdrži.

Negiraće učitelja, za koga smatra da pogrešno postupa, pa čak i ako zbog toga dobije jedinicu.

Deca rođena u znaku svinje u školi sporo kapiraju, ali ono što jednom nauče, neće zaboraviti do kraja života: Oni uglavnom teže da se rano osamostale i odvoje od roditelja, jer ne žele da im budu na teretu. Treba ih pomagati, a da oni to ne primete.

 

 

SVINJA U NAŠEM HOROSKOPU – OD OVNA DO RIBE

Ovan—svinja (21.3. — 20.4.) se u životu bolje probija od drugih svinja i brže postiže uspeh bez korišćenja laktova. Njen nastup je srdačan ali odmeren.

Bik—svinja (21.4. — 20.5.) negovori mnogo, već postupa bez reči. Veoma je muzikalna, a kuću čisti kao skupocen nakit. Njeno srce se teško može sasvim osvojiti.

Blizanci—svinja (21.5. — 21.6.) ne ustručava se da krene novim putevima, ali zbog toga dospeva na stranputice. Ne bojte se, ova svinja će se na kraju ipak dobro snaći, zahvaljujući svojoj spretnosti.

Rak—svinja (22.6. — 22.7.) uzdržana je, jer je lako ranjiva. Voli život i uživa u njemu. Mora se voleti, jer je jednostavno simpatična i privržena.

Lav—svinja (23.7. — 23.8.) izgleda kao da se pretplatila na sreću. Snalazi se u svim životnim situacijama, ali treba da se čuva prekomernog jela i pića. Lav—svinja po pravilu pravi karijeru.

Devica—svinja (24.8.—23.9.) ostaje skromna čak i onda, kada veliki konto u banci može da nazove svojim. Ne odstupa od staza, koje vode u vrline. Ponekad se može smatrati suštom pedanterijom.

Vaga—svinja (24.9.—23.10.) jednostavno ne ume da kaže ne. To sa sobom povlači teškoće. Iskorišćavaju je, ali u suštini ona dozvoljava da je iskoriste. Najviše od svega mrzi svađe u kući.

Škorpija—svinja (24.10.—22.11.) često može da povredi svoje bližnje svojom nepopustljivošću. Ostaje na odlukama, koje je jednom donela. Nisu joj odvratne seksualne avanture.

Strelac—svinja (23.11.—21.12.) je prava inteligentna beštija. Njen sarkazam joj se može obiti o glavu. Napredovaće, ako je njen sangvinični temperament ne navede na donošenje pogrešnih odluka.

Jarac—svinja (22.12.—20.1.) radije će sve učiniti sama, nego da drugima prepusti neke stvari. To joj stvara neprjjatelje. Izgleda kao debelokažac, ali iza toga se krije meko srce.

Vodolija—svinja (21.1. — 19.2.) ima uspeha, jer je ambicioznija od ostalih svinja. Ovo meko srce ima i svoje ćudi, ali i budan um, tako da uvek ispravno nastupa.

Riba—svinja (20.2.—20.3.) ima i svojih vrlina. Ljubazna je prema svojoj okolini, ali se time i probija u životu. Ona bi trebalo da uživa u životu, ali samo s merom i ciljem.

PARTNERI SVINJE

Pacovi se uzorno brinu o svinji, ali i na duhovnom planu su na istoj talasnoj dužini. Zajedno bi mogli da postignu mnogo toga.

Bivoli su donekle teži od svinja i u stvari u istoj meri jednostrani. To govori u prilog mirnom zajedničkom životu.

Tigrovi se igraju sa svinjom i iznenada budu uhvaćeni na pošten način, svojstven svinji, a isto tako pošteno ona kasnije brine o njima.

Zec odgovara svinji, koja čezne za nežnim partnerom. U braku su svinja i zec nežni i ljubazni jedno prema drugom. Medeni mesec traje dugo.

Aždaja u društvu svinje postaje uživalac. Ali ona ne zaboravlja da se mora zapeti, ako porodica dođe na zelene grane.

Zmija nije bezuslovno idealan partner svinji i opušta se, dok se svinja napreže.

Konj juri za avanturama, koje svinje radije gledaju na televiziji ali se posle svakog izleta vraća u prijatan dom svinje.

Koza mnogo radi – svinja je ležernija. Ali ako dođe do toga, obe će zapeti, da bi obezbedile svoju sreću. Jer, obe će biti srećne.

Majmun pokušava da svinji pokaže veselu stranu života. Svinja učestvuje u tome, jer ona nije dete tuge. Ova veza neće uvek potrajati.

Petao voli šou. On se šepuri pred svinjom, sve dok ona na njega ne obrati pažnju. I onda se čak razočara u takvog petla.

Pas je veran i privržen. On u svinji nalazi partnera, koga ona zna da ceni. U braku između svinje i psa ipak se javlja dosada.

Svinje su među sobom sasvim drukčije, nego što izgledaju drugim partnerima. One grokću i jedna drugoj zavide na hrani. Ali to popušta s godinama.

 

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s